CHP Ankara Milletvekişi Levent Gök, tütün firmaları tarafından finanse edilen vakıflarca sigara kullanımı ve sektörel dönüşümlere ilişkin düzenlenen toplantılar hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya soru önergesi sundu. 

Levent Gök'ün soru önergesi şöyle oldu:

Tütün firmaları tarafından finanse edilen vakıflarca sigara kullanımı
ve sektörel dönüşümlere ilişkin toplantılar düzenlenmektedir. Sözde
zararı azaltılmış, ısıtılan tütün ürünlerinin pazarlandığı bu toplantılarda
yeni çıkan ürünlerin sağlığa zararlı olmadığı algısı yaratılmaya
çalışılmaktadır.

Ülkemiz kanunlarına ve uluslararası sözleşmeye aykırı
olarak düzenlenen, tanıtımı yapılan bu toplantılara izin verilmesi tütün ve
tütün ürünlerinin kullanımının özendirilmesine ortak olmak demektir.

Bu bilgiler ışığında:

1. 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında tütün firmalarının
finanse ettiği kaç toplantı ve organizasyon düzenlenmiştir? Sözü
geçen organizasyonların içeriklerini açıklar mısınız?

2. 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında tütün firmalarının
finanse ettiği organizasyonlara yıllık temelde kaç yurttaşımız
katılmıştır?

3. Türkiye’de tütün firmalarından maddi yardım alan veya bu
firmaların doğrudan desteği ile çalışmalarını yürüten kaç adet vakıf
bulunmaktadır?