BİRGÜN - Türk Tabipleri Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği ve SES başkanlarının katıldığı toplantıda ortak açıklamayı okuyan Türk Dişhekimleri Birliği Genel Sekreteri Neslihan Sevim, Sağlık Bakanlığı'nı şarbon konusunda şeffaf davranmaya çağırdı.

Sevim, şarbon teşhisi konulan insanlar ve sağlık durumları ile ilgili bilgi paylaşılmamasının sağlık meslek örgütlerinde “endişe” uyandırdığının altını çizdi.

Açıklamada, Brezilya’dan kaç hayvan ithal edildiği, bu hayvanların nerelere dağıldığı, dağıldıkları yerde karantinada tutulup tutulmadıkları, kaç tanesinin kesildiği ve tüketime sunulduğu gibi tüm toplumu ilgilendiren sorulara ivedilikle cevap verilmesi istenildi.

GIDA GÜVENLİĞİ KALMADI

İthal hayvanların sağlık denetimlerde veteriner hekim zorunluluğunun kaldırılıp orman, kimya ve ziraat mühendislerine yetki verilmesinin eleştirildiği açıklamada şöyle denildi:

“Şarbon hastalığı bu uygulamalar nedeniyle hem insanlar hem de hayvanlar arasından yayılmaya devam etmektedir. Şarbon veteriner denetimi olmadan yapılan kurban kesimleri nedeniyle insanlara bulaşmıştır. Şimdi de karantina uygulamasının yurt içindeki hayvancılık işletmelerinde yapılmış olması nedeni ile hem hayvanlar arasından yayılmaya, hem de insanlara bulaşarak hasta etmeye devam etmektedir. Canlı hayvan ithalatına geçişle birlikte ithal edilen canlı hayvanlarda deli dana, mavi dil, pasterolloz gibi hastalıkların olduğu DSÖ ve başka ülkelerin kaynaklarından öğrenilmiştir. Bu hayvanların ne olduğu, uygun biçimde yok edilip edilmedikleri, iade mi edildikleri yoksa ülkemizde tüketime mi sunulduklarına ilişkin bilgi alınamamıştır. Genel kanı ise başka yollardan ülkeye getirilerek tüketimimize sunulduğudur. Gıda ve hayvancılık alanında görülen bu uygulamalar ülkemizde gıda güvenliği, standartların niteliği ve uygulamaları üzerinde kuşku uyandırmaktır.”