Erdoğan imzaladı: Ayaklanma durumunda seferberlik ilan etme yetkisi cumhurbaşkanında!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 1990 tarihli 'Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü' yürürlükten kaldırıldı. Bunun yerine ‘Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği’ yürürlüğe girdi. Yeni yönetmeliğe göre; eskiden Bakanlar Kurulu'nda olan seferberlik yetkisi Cumhurbaşkanı'na verildi.

Erdoğan imzaladı: Ayaklanma durumunda seferberlik ilan etme yetkisi cumhurbaşkanında!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla seferberlik ve savaş haline ilişkin yeni yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. 24 Mayıs 1990 tarihli ve 90/500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ‘Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü' yürürlükten kaldırıldı. Bunun yerine ‘Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği’ getirildi. 24 yıldır Bakanlar Kurulu'nda olan 'seferberlik ilan etme' kararı, yeni yönetmelikle beraber Cumhurbaşkanı'nın yetkisine geçti. Yeni yönetmelik ile beraber Cumhurbaşkanı kalkışma ve ayaklanma durumlarında seferberlik ilanına karar verebilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Cumhurbaşkanı, aşağıda belirtilen hâllerde genel veya kısmi seferberlik ilanına karar verebilecek:

- Savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi

- Ayaklanma olması veya vatan veya Cumhuriyete karşı kuvvetli veya eylemli bir kalkışmanın veya ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten ve/veya dıştan tehlikeye düşüren davranışların ortaya çıkması

DERHAL RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANACAK

Seferberlik ilanı kararı, yürürlüğe gireceği tarih ve saat belirtilerek, derhal Resmî Gazete’de yayımlanacak ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) onayına sunulacak. TBMM toplantı hâlinde değilse hemen toplantıya çağrılacak.

Seferberlik veya savaş hâli ilanı duyurusunda kaymakamlıklar, belediyeler, muhtarlıklar bütün olanaklarını kullanarak her türlü iletişim vasıtalarıyla seferberlik ilanını bütün köy, mahalle ve en küçük yerleşim birimlerine kadar duyurulacak.

Erdoğan imzaladı: Ayaklanma durumunda seferberlik ilan etme yetkisi cumhurbaşkanında! - Resim : 1

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Resmi Gazete