Halkı hedef gösterdiler! AKP'ye yakın tarikat ve vakıflardan provokasyon mitingi için çağrı

AKP'ye yakın tarikat, vakıf, cemaat ve dernekler tarafından kurulan Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu, skandal bir açıklamayla LGBTİ+ bireyleri hedef alan miting için çağrı yaptı.

Halkı hedef gösterdiler! AKP'ye yakın tarikat ve vakıflardan provokasyon mitingi için çağrı

GERÇEK GÜNDEM /

AKP iktidarı ile kurdukları yakın ilişkilerle bilinen tarikatlar, cemaatler, vakıflar ve dernekler bugün Saraçhane meydanında gerçekleştirdikleri basın açıklaması ile provokatif bir tavır sergileyerek LGBTİ+ bireyleri hedef aldı.

"Sağlıklı ve duyarlı bireyler yetiştirebilmek adına" düzenledikleri basın açıklamasında toplumda kutuplaştırmayı artıracak ve LGBTİ+ bireyleri hedef gösterecek sözler sarf edildi.

Basın açıklamasında Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu öncülüğünde 18 Eylül'de yapılması planlanan "Büyük Aile Buluşması" mitingine çağrı yapıldı.

Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı Kürşat Mican’ın öncülüğünde düzenlendiği belirtilen organizasyona katılanların Hüdayi Vakfı, İsmailAğa, Hakyol, Hayrat, İDDEF, SiyerVakfı, YediHilal, TUGVA, Ülkü Ocakları, Yesevi Alperenler, Osmanlı Ocakları, İHH, İstanbul Aile Vakfı, HayDer olduğu duyurulmuştu.

Valilikler, yakın zaman içinde hemen tüm illerde gerçekleşmesi planlanan festival ve etkinlikleri yasaklamıştı. Uzun yıllardır demokratik eylemlere yapılan sert polis müdahaleleri ise artık alışılan bir gerçeklik haline geldi.

Bugün gerçekleşen basın açıklamasında ise kolluğun neredeyse hiç olmaması dikkat çekiciydi.

Yapılan açıklamada, "Son yıllarda ülkemizde ve tüm dünyada LGBT faaliyetleri oldukça hız kazandı. Bu sapkın örgüt, yayılımını arttırmak için sosyal medya başta olmak üzere sinemadan reklamlara, kitaplardan bilgisayar oyunlarına, sanatçılardan sporculara kadar her kesimi ve her türlü kitle iletişim aracını rahatça kullanmaktalar. Propagandaları tıkandığında veya engellendiğinde ise arkalarındaki egemen güçler vasıtasıyla siyasi ve ekonomik baskı uygulayarak hak ve özgürlük paravanı arkasında yapay gündemler oluşturarak durmaksızın yol almaktadırlar" ifadeleriyle LGBTİ+ bireyler hedef gösterildi.

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden açıklama konusunda yargının harekete geçip geçmeyeceği merak konusu olurken Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı Kürşat Mican "Onur Yürüyüşü"nü de hedef göstermişti.

AÇIKLAMADA YURTTAŞLAR HEDEF GÖSTERİLDİ!

Skandal açıklamanın devamı şöyle oldu:

Maalesef geleneklerine bağlılığı ile bilinen ülkemizde bile bazı siyasi parti ve yöneticileri, kimi dernekler, kripto odaklar, bazı sanatçılar ve sporcular bu sapkın örgüte açık açık destek verir hale gelmiştir.

Milletin değerlerini, inançlarını, aile yapısını ve genç neslini koruması gereken siyasetçiler, akademisyenler, STK başkanları, psikiyatristler, sanat ve kültür dünyasındaki öncü insanlardan bazıları maalesef küresel çetenin dayatmasıyla tam tersi istikamette hareket ederek kendi kişisel ikballeri için milleti ateşe atmakta, toplumun dinamosu niteliğindeki ailenin ve gençliğin çöküşüne ön ayak olmaktadırlar.

Bu durum, ülkemiz ve milletimiz adına esef verici, oldukça endişelendirici ve bu gidişe dur demeyenler için bir utanç vesilesidir..

Maddiyati önceleyen modernite ve refaha bağlı şımarıklıklar, inanç zayıflığı, milli-manevi değerlerden uzaklaştıran bu propaganda ve dayatma, genç nesillerimize yönelen en büyük tehdittir. Küreselleşmenin getirdiği iletişim kolaylığı neticesinde, kültürel emperyalizmin artması, aile bağlarının zayıflaması ve sosyal ağlarda büyüyen bu tehdide maruz kalan çocuk ve genç sayısının artması, LGBT dayatmasının yayılım hızına katmerli destek veren sosyal olgulardır.

Araştırmalarımıza göre LGBT dayatmasının, tüm dünyada ve ülkemizde son yıllarda hızla ve rahatça yayılmasının arkasındaki bir diğer sebep de küresel güçlerdir. Kurmak istedikleri yeni dünya düzeni için işleme aldıkları planların en büyük parçalarından biri LGBT yayılımıdır.

Çünkü üremeyi durdurarak insan neslini azaltmak; nesilleri zührevi hastalıklara ve psikolojik bunalımlara, travmalara müptela kılmak; aile bağlarını çözerek aile mefhumunu ortadan kaldırmak asıl hedefleri. Bu suretle değer kodlarını kaybetmiş; vatan, millet, bayrak, mukaddesat sevgisi olmayan; cinsiyetsiz, zürriyetsiz, ailesiz bireyler üreterek kolay kontrol edilebilen, istedikleri şekilde yönlendirilebilen topluluklar meydana getirmek istiyorlar.

İnsan ve toplum sağlığını yozlaştırmak, insanlığın bugüne kadar yaşanagelen ve genel kabul görmüş tüm değer yargılarını ortadan kaldırmak, çok da uzak olmayan bir gelecekte her yönüyle kaotik bir dünya oluşturmak istiyorlar. Bu küresel güçler eşcinsel yönelimleri kullanarak ve destekleyerek dünya çapında büyük bir cinsel kaos mekanizmasını hayata geçirme derdindeler.

Kutsal aile birliğini yok ederek ve cinsel kimlik karmaşası oluşturarak nüfus artışını durdurma çabasındalar. Salgınlarla ve muhtelif hastalıklarla insan neslini azaltmak, yeni nesilleri cinsiyetsiz bir kimliğe dönüştürerek kendileri için kullanışlı piyonlar haline getirmek, bu canavar ruhlu küresel çetenin en önemli amacıdır. Eğer önlem alınmaz ve bu sapkın yapılar tüm propaganda faaliyetleriyle birlikte durdurulmaz ise dünya büyük bir felaketle karşı karşıya kalacaktır.

Maalesef son 20-30 yıldır, bin yıllık Türk İslam yurdu olan Cennet Vatanımızda da LGBT lobisi epeyce güçlenmiş ve bu ahlak teröristleri propaganda faaliyetleriyle ülkemizin her sathina, ailelerimize, gençlerimize ulaşma noktasında büyük mesafe kat etmişlerdir.

Hızla artan dernek ve kulüp sayıları; üye sayıları; üniversite-lise yapılanmaları; sanatçıların sahnelerde paçavra bayraklarını açar hale gelmesi; İstanbul'umuzda sözde onur yürüyüşleri tertip etmeleri ve bu yürüyüşleri muhtelif şehirlerde de tertip etmeye yeltenmeleri; bazı siyasilerden de açık açık destek bulmaları; ana akım medyada, sosyal medyada, dergi-kitap-gazete vb. her türlü neşriyatta rahatça propagandalarını icra etmeleri, milletini ve mukaddesatını seven her bir vatan evladını dehşete düşürmektedir.

Bizler de Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu olarak yıllardır tertiplediğimiz programlarla, eylemlerle, etkinliklerle ve kampanyalarla ülkemizi, nesillerimizi, alle yapımızı çökertmek isteyen bu arkası derin, sapkın örgütle mücadele etme gayreti içerisindeyiz. Kıymetli hocalar eşliğinde, yurdumuzun muhtelif yerlerinde "Aileni ve Neslini Koru: Sapkınlığa Dur De" üst başlığıyla mitingler düzenleyerek, konferanslar, seminerler vererek, ailelerimizle bir araya gelerek konunun ehemmiyetini, tehlikenin ve tehdidin büyüklüğünü gözler önüne sermekteyiz.

Suni gündemlerin yoğunluğu ve günlük hayat koşturmacası içerisinde olan milletimizin ve devlet yöneticilerimizin, yarınlarımızı karanlık dehlizlere gömmek isteyen bu büyük sapkınlık projesine dair farkındalığını artırmak gerekiyor.

"Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın" gibi sakat bir anlayışla konuya gereken ehemmiyeti vermeyenlerin yavrularının da yarın bu habis örgütün tuzağına düşmeyeceğinin bir garantisi var mıdır?

Maalesef gençliğimiz, her türlü ışıltılı argümanla, süslü kelime oyunlarıyla kendilerine yaklaşan, dışları rengarenk içleri kapkaranlık bu sapkın örgütün saldırılarına karşı savunmasız bir durumdadır.

Gidişat böyleyken birçok STK'nın birleşmesiyle kurduğumuz Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu olarak, ailemizi ve nesillerimizi mahvetme gayesiyle ülkemiz semalarına karabasan gibi çökmüş 'Ahlak Teröristlerinden' müteşekkil LGBT örgütünün tüm derneklerinin, yapılanmalarının kapatılması; tüm propaganda faaliyetlerinin durdurulması ve yasaklanması için yıllardır verdiğimiz mücadeleye ek olarak imza kampanyası düzenledik ve 150 bin imzaya ulaştık. Çok yakında bu imzaları da hazırladığımız raporla birlikte TBMM'ye sunacağız.

Yüce Meclisimizin ve Devlet Büyüklerimizin halkın sesine ve bunca imzaya duyarsız kalmayacağını ümit ediyor, gereğinin yapılmasını milletçe bekliyoruz.

18 Eylül 2022 Pazar günü de saat 14.30'da birçok STK'nın katılımıyla Saraçhane Parkı'nda bu sapkın örgütün tüm propaganda faaliyetlerinin ivedilikle durdurulması; tüm aktivitelerinin yasaklanması; derneklerinin kapatılması; kutsal aile yapımızın, çocuklarımızın ve gençlerimizin üzerinden kirli ellerini çekmeleri için; "Aileni ve Neslini Koru: Sapkınlığa Dur de" mitingi düzenliyoruz, devamında da Beyazıt meydanına kadar yürüyüş planlıyoruz.

LGBT propaganda ve dayatmasının artan tehdit ve tehlikesine karşı toplumsal farkındalık oluşturma gayesinde ve azmindeyiz.. Bu sapkın örgüt ve arkasındaki küresel çeteyle mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz! Aile yapımızı yok etmelerine, nesillerimizi ele geçirmelerine, şehit kanlarıyla sulanmış bu güzide topraklarda gayelerine ulaşmalarına bliznillah izin vermeyeceğiz!

Etiketler
Vakıf Cemaat Ağrı Miting