Türkiye'deki 'Alimler' buluşması sonrası bildiri! 'Taliban tanınmalı, sapkın davranışlar engellenmeli'

'Alimler Buluşması'nın ardından yayımlanan bildiride; 'Taliban yönetiminin tanınması için çaba gösterilmesi, şeri medreselerin güçlendirilmesi ve sapkın davranışların engellenmesi' talep edildi.

Türkiye'deki 'Alimler' buluşması sonrası bildiri! 'Taliban tanınmalı, sapkın davranışlar engellenmeli'

Başkanlığını Hizbullah davası hükümlüsü Enver Kılıçaslan’ın yaptığı İslami Tebliğ Tedris İlim ve Hareket Adamları Derneği’nin Diyarbakır’da düzenlediği '7’nci Alimler Buluşması' sonrasında bildiri yayımlandı.

Bildiride, şeri medreselerin güçlendirilmesi istenirken; isim verilmeden LGBT bireyler de 'sapkın' olarak tanımlanarak hedef gösterildi.

“Buluşmamızda takdim ve müzakerelerden sonra ortaya çıkan sonuç maddelerini basın kamuoyuna sunuyoruz” ifadeleriyle başlayan bildiride öne çıkan mesajlar ve maddeler şöyle:

''MEDRESELER GÜÇLENDİRİLMELİDİR''

''Müfredat ve programını, gayri İslâmî herhangi bir yapının tesiri altında kalmadan, İslam’ın emir ve maslahatları doğrultusunda belirleyen Şer’i medreseler ve onların başında bulunan ulema, medreselerimizin tesis vesilesi olan sabitelerden ve üzerinde yol aldığı esas yapıdan uzaklaştırılmadan desteklenmeli ve güçlendirilmelidir.

''KÜRT MESELESİNE MÜDAHİL OLUP SORUMLULUK ALMAK''

İnsan hak ve hukukuyla ve insanî değerlerle ilgili her sorun, âlimlerin sorunudur. Âlimler, insanlık ve Ümmetin sorunları hakkında konuşmaktan ve inisiyatif almaktan kaçınmamalıdır. Hiçbir engel, ulemayı Kürt meselesine müdahil olup bu hususta sorumluluk almaktan alıkoymamalıdır. Bu konuda hak ve adaleti muhafaza ettikleri ölçüde kendilerinden beklenen önderlik vazifesini yapar ve peygamberlik emanetini de eda etmiş olurlar.

TALİBAN'IN TANINMASI ÇAĞRISI

Afganistan İslam Emirliği öncülüğünde uzun yıllar boyunca verilen halk kurtuluş savaşı sonucu Amerika’nın işgaline son verilerek yeniden İslami bir devlet kurulmuştur. Bu durum tüm İslam Ümmeti için bir iftihar vesilesi olmuştur. Bu bağlamda İslam ülkelerinin, Afganistan İslam Emirliği ile siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerini geliştirilmesi ve Emirliğin tüm Müslüman ülkeler tarafından tanınması için ulema önemli bir rol üstlenmelidir.

''SAPKIN DAVRANIŞLARIN ENGELLENMESİ''

Toplumların çekirdeği ailedir. Aile, küresel sömürgeci güçlere karşı güçlü bir kalemizdir. Ümmetin uleması, aile kurumunun korunması için seferber olmalıdır. Ailenin yıkılması için sapkınlıkların, kanuni güvence altına alındığı bir dönemde, sapkın fikirler gibi, sapkın davranışların engellenmesi konusunda da ulema öne geçmeli ve topluma rehberlik etmelidir."

Etiketler
Taliban Türkiye