Elazığ’da kaldığı cemaat yurdunda gördüğü baskılar sonucu yaşamını sonlandıran Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara, tartışılmaya devam ediliyor.

Farklı kesimlerden konuyla ilgili farklı açıklamalar gelirken, Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan da Kara’nın yaşamına son vermesi ve Türkiye’de artan ateizm oranına değindi. Kaplan’a göre, bu durumun sorumluları eğitim sistemi, ‘İslâmî kesimlerin haram helal, hak hukuk gibi konularda İslâmî ilkelere göre hareket etmemeleri, yolsuzluğu, haksızlığı, haramı önleme konusunda kayıtsız kalmaları’ ve ‘millete ateş püsküren hocalar ve cemaatler…’

“İSLÂMÎ KESİMLERİN GÜÇLE, PARAYLA, LÜKSLE İLİŞKİLERİ…”

Hükümete yakın Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, “İslâm’ın çocuklarının intiharı!” başlıklı yazısında şunları kaydetti:

“Bu toplumun deizm ve ateizm çıkmazına sürüklenmesinin en temel nedeni, laikçi, din-dışı, pozitivist, ruhsuz, kendi kendini sömürgeleştiren çarpık eğitim sistemidir. Eğitim sistemi anaokulundan itibaren benim çocuğumu alıyor, ailesine, kültürüne, ülkesine yabancılaştırıyor; sonra düşman yapıyor; sonra da deist, ateist, eşcinsel sapık yapıp kaldırıp atıyor önümüze!

Deizmin ve ateizmin hızla yaygınlaşmasının bir başka nedeni de İslâmî kesimlerin güçle, parayla, lüksle ilişkilerini İslâmî ilkelere göre değil, İslâm’la taban tabana zıt davranış biçimlerine göre kurmalarıdır. Başka bir ifadeyle İslâmî kesimlerin haram helal, hak hukuk gibi konularda İslâmî ilkelere göre hareket etmemeleri, yolsuzluğu, haksızlığı, haramı önleme konusunda kayıtsız kalmalarıdır. Ahiret inancı olan bir toplumda bunlar yaşanmaz.

Üçüncü bir neden de, postmodern popüler kültürün hızla küreselleşme imkânına kavuşması, insanların, özellikle de genç kuşakların hız, haz ve ayartı kültürü dromokrasi’nin kölelerine dönüşmesi, dolayısıyla İslâm’la ilişkilerinin kopmanın eşiğine gelmesidir.

Şimdilik yaşanan sorun, ateizm değil, hedonizmdir. Hedonizm, pasif nihilizmdir. Ateizm, aktif nihilizm.”

‘SUÇLU’ LİSTESİ ÇIKARDI: EĞİTİM SİSTEMİ, İLGİSİZ VE KONFORMİST AİLELER, MİLLETE ATEŞ PÜSKÜREN HOCALAR VE CEMAATLER

“30 küsur yıldır sürekli yazıyorum: İslâmî kesimler hızla sekülerleşiyor, İslâm da Protestanlaşıyor, diye…” diyen Kaplan yazısını şöyle sürdürdü:

“Bunun bizi götüreceği yer deizmde ve ateizmde patlamadır, diye de uyarıyorum, en sert dille.

Kimsenin inancına, inanmasına veya inanmamasına karışamayız. Bu durum bu kadar açık.

Açık olan ve toplumun geleceği açısından ürküten bir başka durum daha var. Acı, ürpertici, düşündüren bir gerçek bu: Çok doğru olduğundan emin olmadığım rakamlara göre Türkiye’deki deizm, ateizm oranları çok artmış. Rakamlar doğruysa alarm zillerinin çalması lazım.

Deist, ateist olan çocukları suçlamak kolaycılıktır. Suçlu o çocukların sorularına cevap veremeyen, çocuğu Müslüman olarak alıp deist, ateist, eşcinsel sapık yaparak kaldırıp atan sığ, ruhsuz eğitim sistemi, yozlaştırıcı kültür ve sanat dünyası, çocuklarının sadece iyi kariyer yapmasından başka bir şey düşünmeyen ilgisiz ve konformist aileler, millete ateş püsküren hocalar ve cemaatlerdir.

İki asırdır bizi tam bir çıkmaz sokağa getirip bırakan bütün bu yaşadıklarımız, kültürel inkârın, bir toplumu kültürel intiharın eşiğine fırlatmaktan başka bir şeyle sonuçlanmayacağının çarpıcı bir göstergesidir.

Gelinen noktada kimsenin birbirini dinlemeye tahammülü yok!

Oysa bu çok tehlikeli ve yıkıcı bir durumdur. Türkiye’nin bu durumdan derhal çıkması şart!”