Açıklamada, "Bahçeli Köşk, öğretmenlerin ve dostlarının dinlenebileceği bir tesis haline getirilmelidir" denildi.

Kamu Yararına Çalışır Türkiye Emekli Öğretmenler Derneği, Eğitim-Sen 2 No’lu Şube, Kadıköy Kent Konseyi ve Tüm Emekli-Sen Kadıköy, İstanbul'un Kadıköy İlçesi'nde bulunan Bahçeli Ahşap Köşk'ün Sultan Selim Han Kadim Vakfı'na devredilmesine ilişkin basın açıklaması yaptı.

"Bugün Vakıflar Genel Müdürlüğü Bahçeli Ahşap Köşk'ün, Sultan Selim Han Kadim Vakfı'na ait olduğunu iddia etmektedir" denilen açıklamada, "Fatma Şadiye Toptani 1863 yılında satın almış ve Muallimler Dinlenme Yurdu olarak kullanılsın diye öğretmenlere hibe etmiştir. Tapusunu da İl Özel İdaresine tescil ettirmiş. Nasıl oluyor da muallimler yurdu olmak kaydı ile hibe edilen yer Sultan Selim Han Kadim Vakfı'na ait oluyor?" ifadeleri kullanıldı.

Bahçeli Köşk'ün hibe şartındaki amacına uygun olarak öğretmenlerin ve dostlarının dinlenebileceği bir tesis haline getirilmesi çağrısında bulunulan açıklamada, "Öğretmenler Dinlenme Yurdu gasp edilemez. Emekli Öğretmenler Deneği dinlenme yurdundan çıkarılamaz. Hak, Hukuk, Adalet istiyoruz" denildi.

Yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul ikinci Bölge Müdürlüğü, Türkiye Emekli Öğretmenler Derneğİ Genel Merkezi'ne ,53 yıldır bir protokolle ikamet ettiğimiz yerimizi 'Sultan Selim Han Kadim Vakfı'na aittir, işgalcisiniz, 30 gün içinde tahliye edin' diyor. Bağışçı Fatma Şadiye Toptani hanımefendi 1952 yılında İstanbul 6. Noterliği'nde yaptığı hibe senedinde diyor ki: 'Esatpaşa köşkü adı ile maruf, mutasarrıfı bulunduğum köşkü bütün müştemilat, arsa ve sair kıymetleri ile birlikte İstanbul vilayeti birleşik idaresine muallimler yurdu olmak kayıt ve şartı ile birlikte, kendi rıza ve muvaffakatımla terk ve hibe ettim.

İşbu köşkün daimi olarak muallimler yurdu olarak kalmasını ve maksadı hibenin hiçbir suretle değiştirilmesi kati arzumdur. Bu hibeyi yapmakla derin bir hazzı manevi duymaktayım. Bu eserim memleketin irfanına hizmet edenlere küçük bir faide sağlarsa benim için en büyük şeref ve mükafat olacaktır. Arzum bundan ibarettir.' demektedir.

İstanbul İl Özel idaresine tapu tescil yapılıyor. Şöyle ki; 'Fatma Şadiye Toptani namına kayıtlı iken hibe etmiştir. Mezkür Gayrımenkul Muallimler yurdu olmak ve ileride İstanbul Belediyesi ile özel idare ayrıldığı taktirde özel idareye ait olmak üzere hibe edildiğinden tescil edilir.'

1952 yılında işletmesi İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bırakılmış. 1967 yılında İstanbul İl Özel İdare Müdürlüğü ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan protokolle işletmesi Kamu Yararına Çalışır Türkiye Emekli Öğretmenler Derneği'ne bırakılmıştır. Derneğimizin, günün koşullarına göre gerekli görmesi üzerine 1991 yılında, Yönetim Kurulumuzun aldığı kararla Bahçeli Köşk Fatma Şadiye Toptani Öğretmenevi olarak çalışmasına sürdürdü, derneğimiz de yapılan protokolle işletmesinin öğretmenlerin yararına olmasını takip etmek üzere Öğretmen Evi'nin yönetiminde ağırlıklı olarak yer aldı.

Öğretmenevi zarar ettiği gerekçesi ile 2014 yılında kapatıldı. Daha sonra Validebağ Öğretmenevine bağlı olarak kafe hizmeti verdi. Ancak İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü taraf olduğu halde ilgilenmemektedir. Biz dernek olarak protokollerden kaynaklanan yetkimiz ile günümüze kadar varlığımızı sürdürdük, öğretmenler dinlenme yurdunun amacına uygun çalışmasını sağlamak üzere faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

Ancak bugün Vakıflar Genel Müdürlüğü Bahçeli Ahşap Köşk'ün, Sultan Selim Han Kadim Vakfı'na ait olduğunu iddia etmektedir. Fatma Şadiye Toptani 1863 yılında satın almış ve Muallimler Dinlenme Yurdu olarak kullanılsın diye öğretmenlere hibe etmiştir. Tapusunu da İl Özel İdaresine tescil ettirmiş.

Nasıl oluyor da muallimler yurdu olmak kaydı ile hibe edilen yer Sultan Selim Han Kadim Vakfı'na ait oluyor. Mülkiyet hakkı kaldırıldı mı? Miras hakkı yok mu sayılıyor? Esat Toptani Paşa 2.Abdülhamit’in tahttan indirilmesi kararını tebliğ eden üç paşadan birisi idi. Özellikle mi yapılıyor? Esat Toptani Paşa cezalandırılıyor mu?

Türkiye Emekli Öğretmenler Derneği, 1964 yılında bakanlar kurulu kararı ile kamu yararına çalışır dernekler kapsamına alınmıştır. O halde Bahçeli Ahşap Köşk hem protokoller, hem de kamu yararlı dernek niteliği nedeniyle derneğimize bırakılmalıydı.

Bu işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptal edilmesi için idare mahkemesine dava açtık. Kadıköy’deki STK’lar olarak diyoruz ki; Bahçeli Köşk'ün hibe şartındaki amacına uygun olarak öğretmenlerin ve dostlarının dinlenebileceği bir tesis haline getirilmelidir. Kadıköy Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği yaparak emekli öğretmenlerin ve dostlarının, Anadolu’dan gelen öğretmenlerin bahçemizde huzur içinde kalmaları, dinlenmeleri sağlanmalıdır.

Öğretmenler Dinlenme Yurdu gasp edilemez. Emekli Öğretmenler Deneği , dinlenme yurdundan çıkarılamaz. Hak, Hukuk, Adalet istiyoruz."