İstanbul Barosu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kabul ettiği Kanal İstanbul projesi Çevre Etki ve Değerlendirme (ÇED) Raporu’na itiraz ederek iptal davası açtı.

İstanbul Barosu adına “yürütmenin durdurulması ve duruşma” talebinde bulunan avukat Atilla Özen tarafından İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesi’ne verdiği dava dilekçesinde, “Kanal İstanbul Projesi ile ilgili olarak hazırlanan ve İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca yeterli bulunarak nihai şekli verilen ÇED Raporu’na  karşı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 17 Ocak 2020 tarihli ‘ÇED olumlu kararının’ iptaline, verilen kararın uygulanması sonucunda telafisi güç ve imkansız zararların oluşacağı, işlemin açıkça hukuka aykırı olması nedenleri ile davalı tarafın cevap verme süresi beklenmeden, işlemin acil ve ivedi olarak yürütmesinin durdurulmasına ve duruşmalı yargılama yapılmasına karar verilmesi istemi ve davasıdır” denildi.