Kan grubuna göre kişilik özellikleri... En hassas kişiler bu kan grubundan çıkıyor

Kan grubuna göre kişilik özellikleri belli oldu. İşte en hassas kan grubu

Kan grubuna göre kişilik özellikleri... En hassas kişiler bu kan grubundan çıkıyor

Kan grubuna göre kişilik özellikleri konusunda yapılan araştırmalar, farklı kan gruplarının belirli kişilik özellikleri taşıdığını ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda en hassas kan grubu belli oldu.

Japonya’da yapılan bir çalışmaya göre; Kan grupları kişilik analizinde büyük bir rol oynadığı ortaya çıktı.

Kan gruplarının kişiler üzerindeki etkisi olduğu bildirildi. Yapılan araştırmalar da ortaya koydu ki kan grubunuza göre olumlu ve olumsuz özellikleriniz belirleniyor.

Kan grubuna göre kişilik özellikleri... En hassas kişiler bu kan grubundan çıkıyor - Resim : 1

İşte kan gruplarının kişilik testleri üzerindeki etkisi…

Japonya'da gerçekleştirilen bir araştırma, kan gruplarının kişilik özellikleri üzerinde etkili olduğunu ortaya koydu. Bu araştırma sonucunda, farklı kan gruplarına sahip bireylerin belirli kişilik özelliklerine sahip oldukları tespit edildi. Özellikle en hassas kan grubu konusunda merak edilenlerin cevapları araştırma sonuçlarıyla ortaya çıktı.

Araştırmaya göre, en hassas kan grubu olarak bilinen AB grubuna sahip bireylerin genellikle duygusal ve empatik oldukları belirlendi. Bu kişilerin çevrelerine karşı anlayışlı ve yardımsever tavırları olduğu gözlemlendi. Ayrıca, AB grubuna sahip bireylerin yaratıcı düşünceye sahip oldukları ve sanatsal faaliyetlere ilgi duydukları da araştırma sonuçlarına yansıdı.

A KAN GRUBU

A kan grubuna sahip insanlar; hassas, işbirlikçi, duygusal, tutkulu ve zekidir. Çok sabırlıdırlar. Sadık ve barışı seven yapıları ise huzurlu bir karakter sunar. Ancak bazı durumlarda bu insanlar, aşırı duyarlı hale gelebilirler. Toplumun koyduğu kuralları çiğnemekten hoşlanmayan, görgü ve sosyal standartları önemseyen insanlardır.

Kan grubuna göre kişilik özellikleri... En hassas kişiler bu kan grubundan çıkıyor - Resim : 2

Bu özelliklerinin yanı sıra bu insanlar, karar vermek için fazla zaman harcarken, çok organize şekilde hareket ederler. Bu nedenle çoklu görevleri bir arada yapamayabilirler. Düzgün, temiz ve her şeyi doğru yerde olmasına önem gösterirler. Bu nedenle OKB''li birçok insan A kan grubuna girer. Bu kan grubuna sahip kişiler, kolayca strese girdikleri için kanlarında genellikle yüksek düzeyde kortizol (stres) hormonu ortaya çıkar.

Olumlu kişilik özellikleri: Kibar, utangaç, özenli, inatçı, kibar, gergin, güvenilir, aşırı duyarlı, mükemmeliyetçi, sorumlu, çekingen, endişeli, sakin ve çekingen, sadık, mükemmeliyetçi, düzenli ve tutarlı,

Olumsuz kişilik özellikleri: Takıntılı, aşırı duyarlı, karamsar, inatçı, kolay stresli ve titiz

B KAN GRUBU

Güvenilir kişiler olmaları sebebiyle kolay arkadaş edinirler. Kendileri rahat hissettikçe, duygularını ve hislerini kimseye göstermekten hoşlanmazlar. Bu insanlar, genellikle yaratıcı ve hızlı karar vericidirler. Emir alma konusunda iyi sayılmazlar. Yaptıkları her şeyin en iyisi olmak için çok güçlü istekleri nedeniyle mükemmelliyetçidirler. Fazla mükemmelliyetçi olmaları nedeniyle A grubundaki kişiler gibi, bu insanlar da çoklu görevde iyi olmayabilirler.

B kan grubuna sahip kişiler, başkalarına karşı düşünceli ve empatik bir yapıya sahiptir. İyi ve güvenilir arkadaşlar edinirler. Bu insanlar aynı zamanda bencillik ve işbirliği yapamama gibi kişilik özellikleri nedeniyle sosyal olarak sorunlar da yaşayabilirler. Toplum, B kan grubuna sahip kişilerin iyi yönleri de olsa olumsuz yönlerine de odaklanır. Ancak bunun bir sonucu olarak yalnız olma eğilimi gösterebilirler.

Olumlu kişilik özellikleri: Meraklı, güçlü, rahat, yaratıcı, maceracı, tutkulu, neşeli, aktif ve dışa dönük.

Olumsuz kişilik özellikleri: Vahşi, düzensiz, bencil, affetmeyen, işbirliği yapmayan, sorumsuz ve öngörülemez.

AB KAN GRUBU

Bu kan grubundaki insanlar, tıpkı kan grupları gibi A ve B kişilik tiplerinin bir karışımı olarak ortaya çıkar. Bu insanlar daha karmaşık bir kişilik yapısına sahiptir. Bu nedenle bazı durumlarda A gibi utangaç, B tipi gibi dışa dönük yapıya sahip olabilirler. Gerçek kişiliklerinin yabancılardan uzak tutmaya çalıştıkları için dışarıdan birçok kişinin karmaşık bir yapıya sahip olduğuna dair bir değerlendirme yapılır.

Kolayca arkadaş olabilme yeteneğine sahip olsalar da stresle baş etme konusunda zayıf olabilirler. AB insanları, aynı zamanda başkalarıyla ilgilenirken çok dikkatli ve empatiktir. Bu insanlar, ayrıca analilik ve mantıksal becerilerde ileridedir.

Olumlu kişilik özellikleri: Çekici, kontrollü, havalı, hayal peşinde koşan, sevecen, mantıklı, güvenilir, uyumlu ve yaratıcı

Olumsuz kişilik özellikleri: Karmaşık, savunmasız, sorumsuz, bencil, unutkan, bağışlayıcı olmayan ve eleştiren

0 KAN GRUBU

Cüretkar, dışa dönük ve hevesli olan kişiler olarak tanımlanan bu kan grubuna sahip kişiler, kendileri için yüksek standartlar belirleme alışkanlıklarına sahiptirler. Bu insanlar, mükemmel liderlik özelliklerine sahiptir ve küçük şeyler onları rahatsız etmez. Bu da diğer insanlara, özellikle de A tipi gruplarına göre bu bencil görünmelerine neden olabilir.

Cömert, iyi kalpli ve sevecendirler. Değişikliklere iyi uyum sağlarlar. Dayanıklı ve esnektirler. Zorlu durumlarda daha kolay baş edebilirler.

Japonlar 0 kan grubuna sahip insanlara güçlü ve dayanıklı oldukları için savaşçı derler. Bu insanlar dürüsttür ve gerçeği saklayan insanlardan nefret eder.

Olumlu kişilik özellikleri: Liderlik, kolay giden, olumlu bakış açısı, kendine güvenen, sakin, dışa dönük, temkinli, sadık, barışçıl, tutkulu, bağımsız, güvenilir, kaygısız, trend belirleyici ve özverili.

Olumsuz kişilik özellikleri: Kıskanç, acımasız, kaba, dakik olmayan, duyarsız, soğuk, öngörülemez, bencil ve kibirli.

Kaynak: Yeniçağ, Artigercek.com, Life724.com