Sayıştay ortaya çıkardı: Merkez Bankası, Bankalar Meclisi’nin kararını uygulamadı

Sayıştay’ın 2021 yılına ait Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetim raporuna göre; Bankalar Meclisi’nin 2 Şubat 2021 tarihli kararına rağmen Merkez Bankası, ‘Mali Kontrol Müdürlüğü’nü kurmadı.

Sayıştay ortaya çıkardı: Merkez Bankası, Bankalar Meclisi’nin kararını uygulamadı

Merkez Bankası, 1 buçuk yılda Mali Kontrol Müdürlüğü’nü kurmadı.

Bütçe ve Finansal Raporlama Genel Müdürlüğü görevlerine ön mali kontrol ve muhasebeli süreçler iç kontrol faaliyetlerinin yürütülmesinin eklenmiş olmasına, bu amaçla Mali Kontrol Müdürlüğü kurulmasına yönelik Bankalar Meclisi’nin kararının olduğunun belirtildiği Sayıştay raporunda, Merkez Bankası’nın bu kararı gereğini yerine getirmediği belirlendi.

3 ŞUBAT 2021'DE İLAN EDİLMİŞTİ

Merkez Bankası’nın resmi internet sitesinde yer alan 3 Şubat 2021 tarihli duyuruda; Mali Kontrol Müdürlüğü’nün Bütçe ve Finans Raporlama Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulacağı belirtildi.

Fakat yine Merkez Bankası’nın resmi internet sitesinde yer alan İdare Merkezi bölümündeki Bütçe ve Finans Raporlama Genel Müdürlüğü’nün bünyesinde “Mali Kontrol Müdürlüğü”nün yer almadığı görüldü.

Sayıştay denetçileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Teşkilat ve Görevler Esas Yönetmeliği gereğince ön mali kontrol ve muhasebeli süreçler iç kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi için Mali Kontrol Müdürlüğü’nün kurulmasını istedi.

45 MİLYON TL MEVZUATA AYKIRI ÖDEME

Öte yandan Sayıştay denetçileri, Merkez Bankası personeli ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin tedavi ve ilaç giderleri özel sağlık sigortası alınarak bütçeden karşılandı. Merkez Bankası, personeli ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için bütçesinden 45 milyon TL’den fazla mevzuata aykırı ödeme yaptı.

"BÜTÜNCÜL BİR MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BULUNMUYOR"

Ayrıca denetçiler, Merkez Bankası’nın “bütüncül bir muhasebe yönetmeliğinin” olmadığını belirtti. Denetçiler raporda, “TCMB’nin hesap ve kayıt düzeninde faaliyetlerinin gerçek mahiyetlerine uygun olarak sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi, mali tablolarının zamanında, doğru, muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde, uluslararası standartlara uygun, yönetimin ve ilgili diğer kişilerin bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak ve kesin hesabın çıkarılmasına temel olacak, karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak şekilde hazırlanmış bütüncül bir muhasebe yönetmeliğinin bulunmadığı görülmüştür” tespitini yaptı.

Etiketler
Merkez Bankası Meclis Sayıştay Türkiye