Koç Holding'in ilk yarıda açıkladığı net kar dudak uçuklattı

Koç Holding 2021 yılının ikinci çeyreğine ait bilançosunu paylaştı.

Koç Holding'in ilk yarıda açıkladığı net kar dudak uçuklattı

Koç Holding'in ikinci çeyrek kârı beklentilerin üzerine çıkarak 3 milyar 201 milyon TL olarak gerçekleşti. Holding yılın ilk 6 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre net dönem kârını yüzde 20 artırarak 5,311 milyon TL'ye yükseltti.

Şirketin konsolide gelirleri 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 78 artışla 131,960 milyon TL'ye ulaştı. Faaliyet karı ise yaklaşık 3 kat artarak 13,355 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

30 Haziran 2021 itibariyle Koç Holding solo net nakit pozisyonu 455 milyon ABD doları; solo Döviz pozisyonu ise uzun 65 milyon ABD doları seviyesinde olup yılın ilk altı ayında toplam kombine yatırımlar 7,2 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye'nin en büyük ihracatçısı ve toplam ihracatın yüzde 7'sini oluşturan kurumun, 6 aylıkta yurtdışı gelirlerinin toplam kombine gelire oranı geçen yıla göre 1 puan artışla yüzde 31'e ulaştı. Nisan ayında ödenen ve alınan temettüler ile düzeltilmiş şekildeki solo net nakdi 455 milyon TL seviyesinde.

Enerji sektöründe; hampetrol fiyatlarının artması, iç talepteki iyileşme, yüksek kapasite kullanımı ve ürün marjlarındaki hafif iyileşme etkili oldu. Otomotivde; iç pazardaki kuvvetli büyüme, ihracat pazarlarındaki toparlanma, avantajlı ürün dağılımı ve gider kontrolü pozitif etmenler olurken, yarı iletken çip teslimatındaki aksaklılar üretimi negatif etkiledi.

Dayanıklı tüketim mallarında güçlü yurt içi ve yurt dışı gelirler, olumlu kur etkisi ve sağlıklı borçluluk seviyeleri pozitif gelişmelerdi. Fakat yükselen hammadde fiyatları dayanıklı tüketim mallarının önündeki negatif notlardı. Son olarak finans sektöründe ise, vadesiz mevduatın artan payı ve bireysel kredi, komisyon gelirlerinde genele yayınlan iyileşme pozitif gelişmelerdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, yılın ilk yarısında pandeminin küresel ölçekte devam eden etkileriyle mücadeleyi sürdürdüklerini kaydetti.

TÜPRAŞ'ta kapasite kullanım oranı yüzde 91

Yapı Kredi'nin, ülke ekonomisine sunduğu katkıyı 441 milyar lira seviyesine taşıdığını ifade eden Çakıroğlu, "Müşteri odaklı stratejisinin bir göstergesi olan nakdi kredilerdeki pazar payı ise özel bankalar arasında yüzde 16,4 seviyesine yükseldi. 30 Haziran tarihi itibarıyla içsel derecelendirmelere dayalı yaklaşıma (IRB) geçen ilk Türk bankası olan Yapı Kredi’nin, geçici regülasyon katkısı dikkate alınmadan hesaplanan konsolide sermaye yeterlilik oranı yüzde 16,2, ana sermaye oranı ise yüzde 13,8 seviyesinde gerçekleşti." ifadesini kullandı.

Çakıroğlu, "Ayrıca Yapı Kredi yılın ilk yarısında 20 ülkeden 42 bankanın katılımı ile iki ayrı dilimden oluşan toplam yaklaşık 962 milyon dolar sendikasyon kredisi sağladı. Bankanın sürdürülebilirlik kriterlerine bağlı ilk sendikasyon işlemi olma özelliği taşıyan bu kredi, dış ticaretin finansmanında kullanılacak. Bu anlaşma ile banka, sadece ülke ekonomisine ve Yapı Kredi’ye duyulan güveni tescillemekle kalmadı, ihracatı ve reel sektörü desteklemeyi de sürdürdü.

TÜPRAŞ, yılın ikinci çeyreğinde kapasite kullanım oranını yüzde 91’e yükselterek ülkemizin enerji ihtiyacını karşılamaya devam etti. Disiplinli ve etkin finansman politikalarıyla güçlü bilançosunu koruyan TÜPRAŞ, pandemi koşullarındaki iyileşmenin yansımasıyla faaliyet kârlılığını arttırdı. Aygaz ise zorlu pandemi koşullarına rağmen yurt içi piyasada talebi karşılamayı sürdürdü ve 2021’in ilk 6 ayında satış tonajını yükseltti." açıklamasını yaptı.