İzmir Barosu Kıdem Tazminatının Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) adı altında fona devredilmesine karşı yazılı açıklama yaptı. 

1936 yılından bugüne kadar değişiklikler yapılsa da kıdem tazminatının yasal olarak hak olduğu ifade edilen açıklamada, 2003 yılında 1471 sayılı İş Kanunu,  4857 sayılı Yasa’nın 120. maddesi gereğince  “Kıdem tazminatı” başlıklı 14.maddesi dışında yürürlükten kaldırıldığı, 4853 sayılı yasanın geçici 6. maddesi ile kıdem tazminatı için bir kıdem tazminatı fonu kurulacağı, fon kuruluncaya kadar 1475/14. maddenin yürürlükte olacağına dair düzenleme yapıldığı hatırlatıldı. 

2003 yılında yapılan kanun değişikliği sonrası kıdem tazminatının fona devredilmesi konusunun zaman zaman gündeme geldiği belirtilen açıklamada, "İşçilerin emeğinin karşılığının, farklı isimler altında ancak aynı amaca hizmet eden fona aktarılmasının, kıdem tazminatı hakkının mevcut düzenlemenin de gerisinde bir düzenleme ile ortadan kaldırılmak istenmesinin kabul edilmesi mümkün olmadığı gibi, bu değişiklikler sendikaların aralarında çözebileceği meseleler de değildir" denildi. 

"EMEK MÜCADELELERİNDE İŞÇİLERİN YANINDAYIZ"

Fon sisteminin sorunları çözmek yerine daha da içinden çıkılmaz hale getireceği ifade edilen açıklama şöyle devam etti;

"Mevcut hakların çok gerisinde olduğu, hak kayıplarına yol açacağı açıktır.  Mevcut sorunların çözümü, kayıt dışı çalıştırmayı önlemekten, kayıt dışı çalıştıranlara ağır cezalar uygulamaktan, işçilik prim oranlarını azaltmaktan, taşeronlaşmayı yasaklamaktan,  işten hangi nedenle ayrılınırsa ayrılınsın tüm çalışanlara kıdem tazminatı ödenmesini sağlayıcı, ödemeyi kolaylaştırıcı ve garanti altına alıcı yasal düzenlemeler yapmaktan, her türlü güvencesiz çalışma biçimine, sendikal örgütlenme önündeki yasal ve fiili engellemelere son vermekten geçmektedir.

İzmir Barosu olarak, daima hukuksuzluğa ve haksızlığa karşı durduğumuz gibi, bu gün de emek mücadelelerinde işçilerin yanlarında olduğumuzu ve bu doğrultuda hareket edeceğimizi saygı ile duyururuz."