Haber-Sen'in yaptığı basın açıklamasında PTT’deki liyakatsiz atamalara tepki gösterilerek “PTT yönetimi, salgın zamanında da boş durmamış ve liyakatsiz atamalarına devam etmiştir” denildi.

Açıklamada, “Liyakatsiz atamalar, PTT emekçilerinin moral ve motivasyonunu düşürmekte, kurumumuzu da geriye götürmektedir” ifadeleri yer aldı.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı Basın Yayın İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası (Haber- Sen) İstanbul şubelerinin ortak açıklamasında, PTT’deki liyakatsiz atamalara dikkat çekildi.

Yapılan açıklamada, “PTT yönetimi son yıllarda liyakatin esas alınmadan müdür, başmüdür atamalarından sonra salgın zamanında da boş durmamış liyakatsiz atamalarına devam etmiştir. Objektif ve şeffaf yürütülen yükselme sınavları yerine yandaş liyakatsiz atamaların yapılması salgın zamanı ve salgın öncesi büyük fedakârlıkla çalışan PTT emekçilerinin moral motivasyonunu düşürmekte ve kurumumuzu da geriye götürmektedir” ifadelerine yer verildi.

MAŞKA MERKEZLERDEN MEMURLAR GÖREVLENDİRİLDİ

Açıklamada, Büyükada ve Feriköy PTT Merkezlerinin müdür vekilliği görevi, şef ya da veznedarlar tarafından yürütülmekte iken, bu unvandaki ve aynı merkezdeki diğer çalışanlar dikkate alınmadan başka merkezlerden memur unvanlı personelin müdür olarak görevlendirildiği belirtilerek bu görevlendirmelerin iş barışını bozduğu ve adalet duygusunu zedelediği belirtildi.

PTT ZARAR EDEN BİR KURUM HALİNE GELDİ

"PTT’nin liyakatsiz atamalar ve görevlendirmeler neticesinde zarar eden bir kurum haline geldiğine" vurgu yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizin köklü kuruluşlarından biri olan PTT, 2013 yılında kamu hizmeti anlayışından uzaklaşmış, güvencesiz, performansa dayalı idari hizmet sözleşmeli personel istihdamı ile birlikte kâr amacı güden bir anonim şirket haline dönüştürülmüştür.

Pandemi döneminde önemi daha da artan PTT’nin daha güçlü, kaliteli ve güvenilir kamu hizmet verebilmesi ancak objektif bir sınavda başarılı olmuş meslek bilgisi yeterli yöneticiler tarafından yönetilmesi ile mümkündür.

KESK Haber-Sen İstanbul şubeleri olarak böyle gelmiş böyle gitmez diyor PTT de liyakatsiz müdür atamalarına, sürgünlere ve mobbinge karşı sendikalı sendikasız tüm emekçilerin tepki göstermesi gerektiğini ve PTT yönetiminin bu uygulamaları son bulanana kadar mücadelemize devam edeceğimizin bilinmesini isteriz.”