Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi), Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TTSO) kurulmasını öngören tüzük imzalandı.

Türk Konseyi ile Kazakistan Ulusal Girişimciler Odası "Atameken" iş birliğiyle Astana Ekonomik Forumu çerçevesinde yapılan imza törenine Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, Kazakistan Ulusal Girişimciler Odası "Atameken" Başkanı Ablay Myrzahmedov katıldı. TTSO tüzüğü Hisarcıklıoğlu, Myrzahmedov, Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Nurlan Musuraliyev ve Azerbaycan Ulusal Girişimciler Konfederasyonu Başkanı Mamed Musayev tarafından imzalandı. 

Törende Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Nevzat Uyanık ile Azerbaycan Büyükelçisi Raşad Mamadov, Türk-Kazak İşadamları Birliği (TÜKİB) Başkanı Fırat Develioğlu'nun yanı sıra Kazak ve Türk iş adamları hazır bulundu. 

Başbakan Askar Mamin açılış konuşmasında, Türk Konseyi üye ülkelerinin iş çevreleri arasında mevcut çok taraflı işbirliğinin kurumsallaştırılmasında atılmış önemli bir adım olan Türk Ticaret ve Sanayi Odası’nın kurulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başbakan, ayrıca Kazakistan hükümeti tarafından Türk Konseyi’nin ekonomi alanındaki girişimlerine verilen özel önemi ve tam desteği vurgulayarak, yeni kurulan Türk Ticaret ve Sanayi Odası’na duyduğu güveni ifade ederek, önümüzdeki yıllarda Türk dünyasına üretken programlar, projeler ve etkinlikler sağlama potansiyeli bulunduğunu söyledi.

Genel Sekreter Baghdad Amreyev da, Türk Konseyinin birçok işbirliği alanından biri olan ekonomi alanındaki işbirliğinin, geçtiğimiz yıl Çolpon-Ata'da düzenlenen son Zirve sırasında Devlet Başkanları tarafından özellikle vurgulandığını belirtti. Türk Konseyinin gündeminde bu yılın ekonomi yılı olacağını ifade eden Genel Sekreter Amreyev, Türk Ticaret ve Sanayi Odası’nın kuruluşunun bu kapsamdaki son derece önemli adımlardan biri olduğu belirtti. Amreyev, Türk Devletleri arasındaki ekonomik işbirliğini daha etkin kılmak ve kurumsallaştırmak amacıyla bugün imzalanan TTSO’nun yanı sıra Ortak Yatırım Fonu'nun kurulmasının da büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, projenin başarılı bir şekilde takibi ve Ortak Yatırım Fonu gibi mevcut girişimler münasebetiyle Türk Konseyi Sekretaryası'na teşekkürlerini ifade ederek, bahse konu fon çerçevesinde özel sektör projelerinde kullanılabilecek ilave finansal kaynakların önemini vurguladı. Hisarcıklıoğlu, TOBB’un, organize sanayi bölgeleri, Türk Ticaret Evleri gibi programlarla, Türk Dili Konuşan Ülkeler arasında karşılıklı ticareti artıracak projelerin geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik her türlü işbirliği ve yardıma hazır olduğunu söyledi.

Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Girişimciler Odası "Atameken" Yönetim Kurulu Başkanı Ablay Myrzakhmetov, yeni kurulan Türk Ticaret ve Sanayi Odası’nın yatırım ortamının iyileştirilmesine katkıda bulunacağını belirterek, Türk Dili konuşan ülkelerde mevcut ekonomik duruma ve bölgede ticaretin önündeki mevcut engellere değinerek ve taraflara öncelikli sektörlere odaklanmayı, bu sektörleri teşvik etmeyi, sanayi bölgeleri kurmayı, tarife ve tarife dışı engelleri kaldırmayı önerdi.

Kırgız Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Nurlan Musuraliyev da, Türk Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) tarafından 7. Türk Keneşi Zirvesi'nin marjında bir İş Forumu düzenlenmesi fikrini desteklediğini belirterek, TTSO Sekretaryasının özellikle taşımacılık, tekstil ve turizme odaklanacak somut ortak projeler ve programlar geliştirmesindeki öneminin altını çizdi.

Azerbaycan Cumhuriyeti Ulusal Girişimciler Konfederasyonu (İşveren) Örgütleri Başkanı Mammad Musayev, Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Girişimciler Odası "Atameken" Yönetim Kurulu Başkanı Ablay Myrzakhmetov, Türkiye Cumhuriyeti Odalar ve Borsalar (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Kırgız Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Nurlan Musuraliev düzenlenen imza törenine iştirak etti ve ardından moderatörlüğünü Genel Sekreter Amreyev’in yaptığı yapılan çalışma toplantısına katıldı.