Habertürk yazarı Fatih Altaylı, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olayları hakkında açıklamalarını ve Türkiye'nin dış politikada yaşadığı gelişmeleri köşesine taşıdı.

Altaylı, "Bunu söyleyenler ortada bir soykırım olmadığını, Balkanlarda soykırıma uğrayanın Türkler olduğunu, Yunanistan’ın, Bulgaristan’ın Osmanlı’dan kopma çabası içinde Türk ya da o zamanki tanımla Müslüman tebaayı yok etme çabası içinde olduğunu bilmiyorlar mı!" ifadelerini kullandı. 

Fatih Altaylı'nın yazısının "Farkında olmadan, savaş mı kaybettik!" başlıklı bölümü şöyle oldu:

Yokluğumda gelişen olaylardan biri de ABD’nin sarsak başkanı Joe Biden’in “Ermeni Soykırımı” demesi oldu.

Çok değil daha 70 sene önce, 2. Dünya Savaşı’nda ülkesinde yaşayan Japonları ortada hiçbir eylem, bir kalkışma yokken sadece Japon oldukları için toplama kamplarına tıkan ülkenin başkanı söyledi bunu.

Bizim yanıtımız ise tarihi siyasallaştırma suçlaması.

Manasız bir suçlama. Tarih özünde zaten siyasaldır.

Galipler tarafından yazılır, güçlüler tarafından icabı halinde değiştirilir.

2. Dünya Savaşı’nı Almanya kazansaydı misal, bugün okutulan tarih bu mu olurdu!

Bugün de siyaseten bir tarih dayatılıyor. Türkler "Ermeni Soykırımı" yapmış.

Bu iddiayı ortaya atanlar, bilgisiz halkları kastetmiyorum, onlar bilmiyordur muhtemelen, ama cehaletten uzak olanlar, bilmiyor mu ki ortada bir soykırım falan yok.

Bunu söyleyenler ortada bir soykırım olmadığını, Balkanlarda soykırıma uğrayanın Türkler olduğunu, Yunanistan’ın, Bulgaristan’ın Osmanlı’dan kopma çabası içinde Türk ya da o zamanki tanımla Müslüman tebaayı yok etme çabası içinde olduğunu bilmiyorlar mı!

Keza Ruslar ve Batılılar tarafından kışkırtılıp ayaklanan Ermeni çetelerinin yarım milyona yakın türkü öldürdüğünden habersizler mi!

Mesele gerçekler değil ki, mesele zafiyet içinde gördükleri bir ülkeye istedikleri şekli verdikleri bir tarihi dayatmak.

Bu gibi dayatmalar genelde kaybedilen bir savaş sonrası olur.

Biz acaba şimdi haberimiz olmadan hangi savaşı kaybettik de şimdi bize yine bir tarih dayatılıyor!