İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi Çocuk İşçiliği Çalıştayı düzenledi. Çalıştayda, çocuk işçiliği ile mücadele vurgusu öne çıkarken dünyada 218 milyon çocuğun işçi olduğu hatırlatıldı.

UNICEF Sosyal Politika Bölüm Başkanı Emre Üçkardeşler dünyada 218 milyonu aşkın çocuk işçinin olduğunu, Türkiye’de ise yaklaşık 2 milyon çocuk işçinin olduğuna dikkat çekti. Üçkardeşler, çocuk işçiliği ile mücadelenin daha nitelikli eğitim, kadınların istihdama katılımı, bütünleşik güçlü bir çocuk politikasıyla olabileceğini vurguladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İş ve Meslek Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Arif Hikmet Çımrın da "Çocuk İşciliğinin Sağlık Boyutu" başlıklı bir sunum yaptı. Çımrın, Uluslarası Çalışma Örgütü’nün (ILO) çalışma hayatına ilişkin 15 yaş sınırı koyduğunu hatırlattı. Çımrın, "Bizim iş kanununda çalışmak için 14 yaşını bitirmiş şartı var. Kurallar koymak önemli ama uygulamak zor. Çalışma ile çocuğu sınıflandırmak son derece sıkıntılı olabilir. Kanunla belirlenen çalışma yaşı son derece sıkıntılı. Çocuğun gelişmesini olumsuz etkileyen bir çalışma yaşından bahsediyoruz. Bu gelişme dönemini sarsar. Çocuğun sağlığı bundan etkilenir. Bizim kliniğimizde 6 yıl içinde 2500 olguda 1500 meslek hastalığı tanısı koymuş bulunuyoruz" dedi.

Çocuklar için eğitim hayatının sürmesinin oldukça önemli olduğuna değinen Çımrın, "Çocukların çalıştırılması hasarlı yetişkin oluşturma anlamına geliyor. Çocuk emeği yasaklanmalıdır. Özellikle devlet politikası olarak işsizlikle mücadele, sosyal yardımların sürdürülmesi ve eğitim maliyetlerin sıfırlanması sağlanması gerekiyor" dedi.

319 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

“Türkiye İş Hukuku Kapsamında Çocuk İşçiliğinin Kısa Değerlendirmesi ve İşçi Sendikalarının Çocuk İşçiliğiyle Mücadelede Rolü” sunumunu ise Av. Murat Özveri yaptı.

Özveri, çocuk tanımında bir mutabakat olmadığına değindi. Özveri, “TÜİK verilerine göre 600 bin çocuk işçi tehlikeli iş alanlarında çalışmaktadır. İSİG verilerine göre ise 2013 yılından 2019 yılına baktığınız da 319 çocuk işçi ölmüş. Mevzuatımız var, tüm uluslararası sözleşmeler var ama bu 600 bin çocuk işçi olduğunu gerçeğini engellemiyor. 25 yılda bir, bir iş yerine müfettiş düşüyor. İş kazaları dahil denetleme oranı yüzde 1.2, dolayısıyla bu mekanizma ile bu işin önüne geçemezsiniz. Sahada denetim yapacak müfettişi 700’ü geçmiyor. 1960’lı yılların gerisindeyiz çalışma hayatının denetimi açısından” dedi.