Danıştay'dan kötü haber: Zeytinlikler yine tehlikede

Zeytinliklerin madenciliğe açılması yönündeki yönetmeliği durduran Danıştay 8. Ceza Dairesi'nin kararına bakanlık itiraz etti. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 22 Haziran’da yürütmenin durdurulması kararını kaldırdı.

Danıştay'dan kötü haber: Zeytinlikler yine tehlikede

Zeytinliklerin 3 kilometre yakınında zeytin işleme tesisi dışında toz çıkaran hiçbir tesise izin vermediği için birçok maden ve enerji projesinin iptalini sağlayan Zeytin Yasası 1 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik değişikliği ile etkisiz kılınmak istenmişti.

Yönetmelik değişikliğinde şu düzenleme yer aldı:

“Ülkenin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerinin tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması durumunda madencilik faaliyeti yürütecek kişinin faaliyetlerin bitiminde sahayı rehabilite ederek eski hale getireceğini taahhüt etmesi şartıyla genel müdürlük tarafından belirlenen çalışma takvimi içerisinde zeytin sahasının madencilik faaliyeti yürütülecek kısmının taşınmasına, sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine kamu yararı dikkate alınarak Bakanlıkça izin verilebilecek."

Yönetmeliğin iptali için bir dava da Çitfçi-Sen tarafından açılmıştı.

halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz'ın aktardığına göre Danıştay 8. Dairesi, 20 Nisan’da yürütmeyi durdurdu. Saymaz, yazısında şu bilgileri aktardı:

"Kararda Maden Kanununa göre madencilik yapılan alanların, izne tabi olmaları halinde izinlerin alınmasının zorunlu olduğu kaydedildi.

Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında Kanun’a göre de zeytinliklerin daraltılması, zeytinliklerde, bu sahalara 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis yapılması ve işletilmesinin yasak olduğu hatırlatıldı. Zeytinliklerde yönetmelikle bir düzenlemeye gidilemeyeceği, aksi halde telafisi güç zararlar doğacağı ifade edildi.

Bakanlık itiraz etti.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 22 Haziran’da yürütmenin durdurulması kararını kaldırdı.

Kurul, yönetmeliğin hem zeytin hem maden mevzuatıyla ilgili olduğunu kaydetti. 8. Daire tarafından zeytincilik mevzuatı uygulanarak karar verildiği, oysa bu uyuşmazlıkları çözümleme görevinin 10. Daire’ye ait olduğu belirtildi. Her iki daire tarafından oluşturulacak ortak kurul tarafından karara bağlanması istendi.

Avukat Fevzi Özlüer, Milas’a bağlı İkizköy’de zeytinliklerinin madencilere verilmesine karşı çıkan köylülerin davası için keşfe gitmeye hazırlanırken, kararın çıktığına dikkat çekiyor. Özlüer, 'Bu durumda pek çok yer var. Ucu açık bir süreç başladı. Tam bir yağma' diyor."

Etiketler
Danıştay Bakanlık Maden Zeytinli