HDP'li Oya Ersoy: Giresun’da yaşanan felaketin zararları araştırılsın

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy Giresun’da yaşanan flotasyon tesislerindeki havuzların patlamasını ve zehirli atıkların derelere ve Kılıçkaya Barajı’na karışmasını Meclis gündemine taşıdı.

HDP'li Oya Ersoy: Giresun’da yaşanan felaketin zararları araştırılsın

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, Giresun’da yaşanan flotasyon tesislerindeki havuzların patlamasını ve zehirli atıkların derelere ve Kılıçkaya Barajı’na karışmasını meclis gündemine taşıdı.

Konuya ilişkin araştırma ve soru önergesi veren Ersoy, zehirli atıkların bölgedeki topraklara, bitki örtüsüne ve su varlıklarına ciddi zararlar vereceğini dile getirdi.

Giresun'a bağlı Şebinkarahisar ilçesi Yedikardeş Köyü yakınında Nesko Madencilik AŞ’ye ait maden ocaklarında kullanılan siyanür atıklarının depolandığı, Çağlayan Şelalesi'nin altında bulunan flotasyon tesislerindeki havuzlarda patlama yaşanmıştır. Yaşanan patlama ile birlikte tesisin çevresinde bulunan dereye karışan atıklar, derenin devamında bulunan Kılıçkaya Barajı’na ulaşmıştır. Siyanür ve diğer zehirli atıkların; suyun dereye karışmasıyla birlikte, çevre köylerden olan Yedikardeş Köyü sakinlerinin bahçelerine de ulaştığını belirten Ersoy; zehirli atıkların bahçelerine ulaşması ile bahçeleri kullanılamaz hale gelen çevre halkının atıklar dolayısıyla ciddi bir endişe yaşadığını ifade etmiştir.

Şebinkarahisar Yedikardeş Köyü Derneği yaptığı açıklamaya yer veren Ersoy; geçmişten bugüne kadar yöre halkının ve çevre örgütlerinin yazılı ve sözlü uyarıları dikkate alınmadığı için böylesine büyük bir çevre felaketi yaşandığının altını çizmiştir. Öte yandan yapılan açıklamada Çevre Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine riayet etmeden yapılan kontrolsüz madencilik, kontrolsüz cevher işleme ve kontrolsüz, bilinçsiz depolama sonucu bu felaketin yaşanacağının ortada olduğu ifade edilmiştir.

Ersoy; madenlerdeki atıkların depolandığı bu tesislerde yapılan vahşi depolamanın önüne geçilmediği durumlarda bu felaketlerin yaşanmasına ve canlı yaşamının zehirlenmesine sebebiyet verileceğini dile getirmiştir.

2018 yılında 8 milyon balık ölmüştü

Ersoy, 2018 yılında benzer bir felaket sonucu 8 milyon balığın öldüğünü belirtmiştir.

Madencilik faaliyeti topraklarımızı, su varlıklarımızı zehirliyor, iklim krizini derinleştiriyor

Ersoy; orman ve tarım arazilerinin maden ruhsatları ile ranta açılmasının, köylerin ve su varlıklarının yakınında madencilik ve atık depolama tesislerinin kurulmasının doğayı su varlıklarını, toprakları ve tüm canlı yaşamını tehdit ettiğini belirtmiştir. Zehirli atıklar topraklara ve su varlıklarına karışarak sofralara kadar ulaşmaktığını ifade eden Ersoy; kontrolsüzce yapılan madencilik faaliyetleri sonucu kirlilik oranlarının arttığını ve iklim krizinin derinleştirildiğini dile getirmiştir.

Giresun’da yaşanan kaza değildir!

Giresun’da yaşanan felaketin kaza olmadığını, ranta dayalı madencilik ve denetimsizlik sonucu yaşandığını dile getiren Ersoy şunları ifade etti:

“Yaşam alanlarına yakın kurulan maden tesislerinin denetimi, Çevre Kanunu ve ilgili mevzuatlara uygunluğu denetlenmemektedir. Denetimsizlik böyle büyük felaketlerin yaşanmasına sebebiyet vermektedir. Giresun Şebinkarahisar Yedikardeş Köyü yakınında yaşanan flotasyon tesislerindeki havuzların patlaması kaza olarak değerlendirilmemelidir. Yaşan bu felaket denetimsizlik ve sınırsızca yürütülen madencilik faaliyetlerinin bir sonucudur. Bu felaketin bölgeye, topraklara, bitki örtüsüne ve su varlıklarına verdiği zararın araştırılması, bölge halkının ve canlı yaşamının korunması için alınacak önlemlerin belirlenmesi TBMM’nin görev ve sorumluluğundadır.”

Ersoy verdiği soru önergesinde Bakan Murat Kurum’a şu soruları yöneltmiştir:

1. Giresun Şebinkarahisar Yedikardeş Köyü yakınında yaşanan flotasyon tesislerindeki havuzların patlaması sonrası ortaya çıkan zararlara ilişkin bir çalışma yapılmış mıdır?

2. Zehirli atıkların su varlıklarına karışması sonucu kaç bahçe zarar görmüştür?

3. Zehirli atıkların derelere ve Kılıçkaya Barajı’na verdiği zarar tespit edilmiş midir?

4. Bölge halkının bu felakettin sonuçlarından en az şekilde zarar görmesi için ne gibi çalışmalar yapılacaktır?

5. Nesko Madenciliğe bölgeye, topraklara ve su varlıklarına verdiği zarardan ötürü cezai işlem uygulanacak mıdır?

6. Nesko Madenciliğe Çevre Kanunu ve ilgili mevzuata uymadığı gerekçesi ile cezai yaptırım uygulanacak mıdır?

7. Nesko Madenciliğin faaliyetlerini durdurmayı düşünüyor musunuz?

8. Bölgede madencilik faaliyeti Nesko Madencilik en son ne zaman Bakanlığınız tarafından denetlenmiştir? Denetim yapılmadıysa, yaşanan felaketin denetimsizlik sonucu olduğunu düşünüyor musunuz?

9. 2018 yılında da yaşanan benzer felaketin ardından Bakanlığınız neden önlem almamıştır?

Etiketler
Giresun İstanbul HDP Milletvekili