ABD’de dijital çağda haber analizine dair yapılan bir araştırmada, gazete ve televizyon haberlerinde 2000 yılı sonrası ciddi bir değişim yaşandığının gözlendiği vurgulandı.

 

Kâr amacı gütmeyen araştırma kuruluşu ‘Araştırma ve Geliştirme’nin (Research and Development / RAND) ‘dijital çağda haber analizi’ne dair yaptığı araştırmada, dijital teknolojinin ilerlemesiyle bilginin tüketilme biçiminin de değiştiği ve buna bağlı olarak da haberlerin sunulma şeklinde de ciddi bir değişim yaşandığı ortaya çıktı.

 

Araştırmaya göre, 2000 yılı öncesi gazetecilikte ve televizyon haberciliğinde daha çok betimsel dil kullanıldığı; haberlerin tonu ve tarzının daha tutarlı olup, haberlerde objektifliğin ön planda olduğu belirtildi. Öte yandan 2000 yılı sonrasında ise daha fazla hikâye anlatım tekniklerinin kullanıldığı, sunulan içerikte karşılıklı etkileşim, kişisel bakış açısı ve duygulara çok daha fazla yer verildiği belirtildi.

 

Araştırmada, 2000 ve 2017 yılları arasında televizyonun en çok izlendiği saatlerde yayınlanan kablolu programları ve televizyon yayınları karşılaştırıldığında, kablolu haber programlarında içeriğin daha subjektif, soyut, tartışmaya açık olduğu ve sunulan içeriğin, olayları bildirmekten ziyade kişisel fikirlere dayandığı vurgulandı. Bu değişikliğin de izleyici sayısını arttırmayı hedefleyen ve kar amacı taşıyan iş modelleri sonucunda meydana gelmiş olabileceği belirtildi.

 

Ayrıca, araştırmada, online medyanın genel olarak geleneksel habercilikten daha uzak olduğu belirtilirken; online medyada sunulan içerikte konuşma dili kullanıldığı ve kişiler arası etkileşime, kişisel bakış açılarına ve fikirlere daha fazla vurgu yapıldığına yer verildi.