Anayasa Mahkemesi, gazetecilere gününde ödenmeyen fazla çalışma ücretlerinin her gün için yüzde beş fazlasıyla ödenmesi kuralını, 4 karşı oya rağmen oy çokluğuyla Anayasaya ‘aykırı’ bularak iptaline karar verdi.

4 üye karşı oy verdi: “Demokratik toplum inşasında hayati önem taşıyan meslek grubu”

Karşı oy veren 4 Anayasa Mahkemesi üyesi, gazetecilerin demokratik toplum inşasında diğer işçilerden ayrıcalıklı olmasını haklı bir neden olarak gördüklerini belirtti.

16punto.com'un haberine göre, arşı oy veren üyeler, “Her şeyden öte gazete işvereni çoğu durumda bir holding ya da büyük bir gruptur ve gazeteciye istinaden daha güçlü durumdadır” dedi.

 

Karşı oy veren 4 üye, Anayasa’ya aykırı bir durum olmadığı ve bu yüzden de karara katılmadıklarını söyledi.

Basın emekçilerinin fazla çalışma saatleri, resmi tatil mesaileri görmezden gelinerek; “Diğer çalışanlara göre gazetecilere bariz bir ayrıcalık tanıdığı ve bunun kanun önünde eşitlik, hukuk devleti ve hukuki güvenlik ilkelerini zedelediği” ileri sürüldü.

Anayasa Mahkemesi: İşverene aşırı bir külfet 


Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararında basın emekçilerinin değil patronların ‘geleceği’ düşünüldü:

“Çok yüksek meblağlara ulaşabilen yüzde beş fazla ödeme kuralı, işverene aşırı bir külfet getirmektedir.

Ülkemizde reel enflasyon ve yasal faiz oranları dikkate alındığında söz konusu kuralın orantılı bir sınırlama öngördüğü söylenemez.

Gazetecinin fazla çalışma ücretini korumak ve zamanında ödenmesini sağlamak için kuralla getirilen tedbir işverenin ekonomik varlığını ve geleceğini ağır bir şekilde etkileyebilecektir.

Açıklanan nedenlerle kuralla teşebbüs ve çalışma özgürlüğüne getirilen sınırlamanın orantısız olduğu ve bu nedenle kuralın ölçülülük ilkesini ihlal ettiği anlaşılmıştır.”

Anayasa Mahkemesi’nin basın emekçilerinin hakkını gasp eden kararını yorumlayan avukat Özgür Urfa, “Anayasa Mahkemesi basın emekçilerinin bir hakkını daha gasp etti” dedi.

Urfa, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Anayasa Mahkemesi’nin kararının hukuki bir izahı bulunmuyor”


“Kararın gerekçesindeki bir cümle gibi her şeyi özetliyor: “Basın emekçilerinin fazla mesai ücretlerinin işverenlere aşırı külfet olması”

Bu karar ülkemizde yargının kimin çıkarları doğrultusunda çalıştığının açık bir göstergesi niteliğinde. Medya patronlarının çıkarlarını korumak amacıyla binlerce basın emekçisinin sınırsız şekilde sömürülmesinin ve ücret ödemeksizin uzun saatlerce çalışmasının önü açılmıştır.

Anayasa Mahkemesi, medya patronlarının karlarını korumak için basın emekçilerinin tarihsel kazanımlarından birini yok etmiştir.”