Emek ve meslek platformlarından 'deprem güvenli iş yerleri istiyoruz' kampanyası

Politeknik, Plaza Eylem Platformu, Toplumcu Mühendisler ve Mimarlar Meclisi, "deprem güvenli iş yerleri" talebiyle alınması gereken önlemleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın, patronların ve kamuoyunun dikkatine sundu.

Emek ve meslek platformlarından 'deprem güvenli iş yerleri istiyoruz' kampanyası

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma neden oldu. Afette yaşamını yitirenlerin sayısı 48 bin 448'e yükselirken kayıpların artmasında ihmallerin etkisi tartışılırken Politeknik, Plaza Eylem Platformu, Toplumcu Mühendisler ve Mimarlar Meclisi; 'Deprem güvenli iş yerleri istiyoruz' diyerek harekete geçti.

Politeknik, Plaza Eylem Platformu, Toplumcu Mühendisler ve Mimarlar Meclisi; plazaların, ofislerin, fabrikaların depreme hazırlıklı olması için bir kampanya başlattı ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamında acilen yapılması gerekenleri sıraladı.

Açıklamada, iş yerlerinde depreme yakalanılması durumda yetersiz tedbirlerin kayıpları artacağına; "Yaşam alanlarımızdan biri de iş yerlerimiz. Çalıştığımız mekanlar, plazalar, ofisler, fabrikalar deprem güvenli olmalı. Bina dayanıklılığı depreme karşı önlemlerin önemli bir ayağı" ifadeleriyle dikkat çekildi.

Politeknik, Plaza Eylem Platformu ve Toplumcu Mühendis Mimar Meclisi’nin yaptığı ortak açıklama şöyle oldu:

ÇALIŞIRKEN ENKAZ ALTINDA KALMAK, ÖLMEK İSTEMİYORUZ!

Çalıştığımız binalar deprem güvenli mi? Depreme ya işyerinde yakalanırsak?

Yaşam alanlarımızdan biri de iş yerlerimiz. Çalıştığımız mekanlar, plazalar, ofisler, fabrikalar deprem güvenli olmalı. Bina dayanıklılığı depreme karşı önlemlerin önemli bir ayağı. İş yerinin bulunduğu bölge, çalışan sayısı, faaliyet alanı, tehlike sınıfı ve çevre iş yerleri gibi faktörler dikkate alınmalı. Bu kapsamda deprem öncesi, deprem anı ve sonrası yapılacaklar için eylem planları acilen hazırlanmalı.

Çalışırken enkaz altında kalmak, ölmek istemiyoruz!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işçilerin can güvenliğinden ve sağlığından sorumludur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş yerlerinde deprem tehlikesini ortadan kaldıracak çalışmaları ve depreme hazırlık çalışmalarını yapmaktan ve yaptırmaktan sorumludur.

DEPREM ACİL DURUM PLANININ BULUNMASI HAKKIMIZ

İş yerlerinde, acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri almak işverenlerin sorumluluğundadır.

Deprem bir acil durumdur. Deprem gerçeği dikkate alınarak çalışan ile işyerini etkileyecek risklerle ilgili gerekli tedbirler alınmalıdır. İşyerlerimizin deprem güvenli olması, işyerlerimizde deprem acil durum planının bulunması hakkımız.

Açıklamada yer alan dört acil talep şu şekilde:

1) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yerel yönetimlerle iş birliği halinde iş yerlerini deprem güvenli hale getirmek için çalışmalarına acilen başlamalıdır. Bakanlık bu konudaki planını çalışanlarla en kısa sürede paylaşmalıdır.

Bakanlık, iş yerlerinin deprem risk durumlarının işçilerle paylaşılmasını sağlamalıdır.

2) Deprem bölgelerindeki iş yerlerinde risk değerlendirmesi yenilenmelidir!

Deprem ve depremin oluşturacağı riskler özel olarak analiz edilmelidir. Bu çalışma için iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerine, çalışan temsilcilerine başvurabiliriz. Risk değerlendirmesi yaptırılmasından sorumlu olan patronlarımızdan bunu talep edebiliriz.

Her çalışan iş yeri risk değerlendirmesi hakkında bilgilenme hakkına sahiptir. Risk değerlendirmesi sonuçlarına göre; sağlık ve güvenlik risklerine yönelik tedbir alınmasını talep etmek hakkımızdır.

3) Bir acil durum olan depremle ilgili acil durum planı hazırlanmalıdır!

Risk değerlendirmesi sonuçlarına göre işyerinde deprem öncesi, anı ve sonrası için acil durum planı hazırlanmalıdır. Deprem acil durum planları aynı zamanda; deprem sonrasında çalışanların barınma, yiyecek, içecek, enerji ve iletişim gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği önlem ve tedbirleri de kapsamalıdır.

4) Deprem davranış bilinci oluşturmak amacıyla tüm çalışanlara eğitimler verilmelidir.

İş yerlerinde acil durumlarla ilgili özel olarak görevlendirilen ekipler, arama kurtarma ve ilkyardım konularında profesyonel eğitim aldırılarak donanımlı hale getirilmelidir.

Etiketler
Son Depremler Deprem Meclis Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı