CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı, ortak bir basın açıklaması yaptı. Tekirdağ'da bir araya gelen belediye başkanlarının ortak açıklaması şöyle oldu:

Büyükşehir Belediye Başkanları olarak düzenli aralıklarla gerçekleştirdiğimiz

toplantılarımız için bu kez ”Marmara’nın Incisi, Mavi Gözlü Kent" Tekirdağ'da

bir araya geldik.

Toplantımızda, ülkemizin içinde bulunduğu mevcut ekonomik tablo, tarım

ve hayvancılığa cazibe kazandırılması noktasında kırsal kalkınmada yerel

yönetimlerin rolü, su kaynaklarının verimli kullanımı ve çevre kirliliğinin

önlenmesi, gıda güvenliğinin sağlanması, küresel iklim değişikliğiyle mücadele

ve geleceğimiz için yeni nesil eğitim modelleri hakkında fikir alışverişinde

bulunduk.

Bu çerçevede Cumhuriyetimizin ilk yıllarındaki büyük kalkınma hamlesinin

yapı taşı olan İzmir İktisat Kongresi çalışmaları ele alınırken, İzmir Büyükşehir

Belediye Başkanımız Sayın Tunç SOYER de "İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi"

çalışmaları hakkında sunum gerçekleştirdi.

Ülkemiz ekonomisinde yaşanan ağırtablonun vatandaşlarımıza olan yansıması

ve maliyeti her geçen gün artmaktadır. Belediyelerimiz de bu ağır koşullar

nedeniyle ekonomik açıdan ciddi sorunlar yaşamakta, sıkıntılar çekmektedir.

Tüm busorunvesıkıntılara rağmen kurumlarımız,vatandaşlarımızınyaşadıkları

sıkıntıları asgari düzeye indirmek için hiçbirfedakârlıktan kaçınmamaktadır.

Cumhuriyet tarihimizin en ağır ekonomik koşulları yaşamasına, maliyetlerin

her gün katlanarak artış göstermesine karşın; ekmek, ulaşım ve su gibi temel

konularda diğer gider kalemlerimizden tasarruf ederek halkımızın yanında

olduk, olmaya devam ediyoruz.

Büyükşehir Belediyelerimiz, biryandan halkçıyönetim modelini uygularken bir

yandandayatırımvehizmetleriniaksatmadanbüyükbirşevklesürdürmektedir.

Bu hizmetlerin önemli kısmı ise sanayi destekleri, kırsal kalkınma hamleleri

ve sosyal belediyecilik uygulamalarından oluşmaktadır. İnanıyoruz ki bu zorlu

süreci aşmanın yolu dayanışma ve üretimden geçmektedir.

Toplantımızca ayrıca sağlık çalışanlarımızın son dönemde gittikçe artan

mesleki sorunlarını ele aldık. Halk sağlığı için büyük bir özveriyle hizmet

veren çok değerli sağlık çalışanlarımızın özlük haklarının iyileştirilmesi ve

sağlıkta şiddetle mücadeleyle ilgili yasal düzenlemelerin biran önce yapılması

konusunda çağrıda bulunuyoruz.

Toplantımız vesilesiyle milletimizin bağımsızlık ve hürriyet sevdasının nihai

vesikası olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı şimdiden kutluyor, başta Ulu

Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve

gazilerimizi şükran ve minnetle anıyoruz.

Tarihimizden aldığımız yüce sorumlulukları geleceğimize dair nice umutlarla

bütünleştirmeye, bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da çok çalışmaya ve

ara vermeksizin üretmeye devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.