Atamasıyla tepki çeken Boğaziçi rektörü Bulu hakkında intihal iddiası

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Melih Bulu'nun akademik çalışmalarında intihal(çalıntı) yaptığı iddiası gündeme getirildi.

Atamasıyla tepki çeken Boğaziçi rektörü Bulu hakkında intihal iddiası

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan (kayyım) Boğaziçi Rektörü Melih Bulu, hakkında akademik alanda yazdığı makaleyle ilgili intihal (çalıntı) olduğu iddiası gündeme geldi.

Cumhuriyet'in haberine göre, Melih Bulu’nun, Şehir Üniversitesi’nde çalıştığı dönemde 2011 yılında bir makale kaleme aldı. Uluslararası Hakemli Dergide yayınlanan makalenin adı "Measuring competitiveness of cities: Turkish experience" (Şehirlerin rekabet gücünü ölçmek: Türkiye deneyimi) idi.

Makalenin 269’uncu sayfasında ise, 2004 yılında 3 araştırmacı tarafından yine Uluslararası Hakemli Dergide yayınlanan "The environment and the entrepreneurial city: searching for the urban 'sustainability fix' in Manchester and Leeds (Çevre ve girişimci şehir, Manchester ve Leeds içerisinde kentsel sürdürülebilir çözümünü arıyor)" çalışmasından yaptığı alıntının intihale girdiği öne sürüldü.

Alıntı yapılan makelenin özet bölümünün bir kısmında ise çalışmanın genel hattı şu şekilde belirtiliyor:

‘Sanayi sonrası şehirlerde ekonomik kalkınma politikalarının, kentsel elitlerin ekolojik etkileri yönetme becerisine ve kentsel alanın içinden ve dışından yayılan çevresel taleplere bağlı olduğuna dair birçok kanıt var.’

Melih Bulu ise 2011 yılındaki yaptığı çalışmada, daha önce yayınlanan makalenin özet bölümünü kendi araştırması içerisinde aynen kullanılıyor. Kendi yazdığı makalesinde “While et al .., 2004” şeklinde atıfta bulunuyor. Uluslararası Hakemli Dergilerde ise genelde bu formatlar ASA, APA ve MLA gibi ayrılıyor.

İddiaya konu olan makaleler şu şekilde:

Atamasıyla tepki çeken Boğaziçi rektörü Bulu hakkında intihal iddiası - Resim : 2

Atamasıyla tepki çeken Boğaziçi rektörü Bulu hakkında intihal iddiası - Resim : 3

DOKTORA TEZİNDE KOPYALA-YAPIŞTIR İDDİASI

Melih Bulu’nun doktora tezi içinde aynı iddialar gündeme getirildi. Bulu, araştırmasında, “(Gulati, Nohria ve Zaheer,2004)” şeklinde kaynak belirtiyor. Fakat akademik çalışmalarda doğrudan alıntıların da belirli formatlarda gerçekleşmesi gerekiyor. Burada Bulu’nun yine ‘tırnak’ ifadesini kullanmadığı ve özgünlük açısından paragraf kısıtlamasını geçtiği görülüyor.

Atamasıyla tepki çeken Boğaziçi rektörü Bulu hakkında intihal iddiası - Resim : 4