Deprem sonrası Borsa İstanbul için yeni tedbirler açıklandı

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası işlemlerine ara veren Borsa İstanbul için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tedbirlerini açıkladı. Öte yandan Resmi Gazete'de yayımlanan kararla şirketlerin Borsa İstanbul'daki hisse geri alımlarında stopaj vergisi yüzde 15'ten yüzde 0'a indirildi.

Deprem sonrası Borsa İstanbul için yeni tedbirler açıklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaşanan kayıpların artması sonucu işlemlerine beş iş günü ara veren Borsa İstanbul, yarın yeniden açılıyor.

Aranın ardından borsada olası kayıpların sınırlanması amacıyla Borsa İstanbul'daki hisse geri alımlarına vergi muafiyeti getirildi. Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan karara göre, tam mükellef şirketlerin iktisap ettikleri kendi hisse senetleri veya ortaklık paylarına ilişkin olarak dağıtılmış kâr payı sayılan tutarlar üzerinden yüzde 0 oranında tevkifat yapılacak. Daha önce bu oran yüzde 15 olarak uygulanıyordu.

GENEL KURUR KARARI ARANMAYACAK

Bunun yanı sıra SPK tarafından yapılan açıklamaya göre, yürürlükte bir geri alım programı olup olmadığına bakılmaksızın payları borsada işlem gören ortaklıkların ve bunların bağlı ortaklıklarının pay geri alım işlemlerinin kolaylaştırılmasını ve yatırımcıların korunmasını teminen yapılacak ikinci bir duyuruya kadar; payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların, genel kurul kararı aranmaksızın, yapılacak ilk genel kurulda ortakların bilgisine sunulmak üzere, yönetim kurulu kararı ile geri alım programı başlatabileceğine, yönetim kurulu kararında geri alımın amacına, geri alım programının öngörülen azami süresi, alınacak azami pay adedi ile kullanılacak azami fon tutarına yer verilmesi gerektiğine ve söz konusu yönetim kurulu kararının Kurulun özel durum açıklamalarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanmasına karar verildi.

30 GÜN SATILAMAYACAK

SPK'dan yapılan açıklamaya göre, geri alınan payların, geri alındığı tarihten itibaren 30 günlük süre boyunca satılamamasına ve 30 günlük sürenin hesaplanmasında “ilk giren ilk çıkar” yönteminin uygulanmasına karar verildi.

FAİZDE KOLAYLIK

SPK bunun yanında aracı kurumlarca, portföy büyüklüğü 1.000.000 Türk Lirası ve altında olan müşterilere uygulanacak azami kredi faiz oranının ve kredili olmayan bir alım emri nedeni ile ödemekle yükümlü oldukları tutarın tamamının veya bir kısmının takas günü itibarıyla tevdi edilmemesi veya söz konusu tutarın takas tarihi itibarıyla aracı kurum nezdindeki hesaplarında bulunmaması durumunda (temerrüt durumunda) uygulanacak faiz oranının, aracı kurumun vereceği kredinin, kaynak maliyeti dikkate alınarak, sermaye piyasasına olan algıyı olumsuz etkileyecek ve güveni zedeleyecek uygulamalardan kaçınılmak suretiyle, makul bir seviyede belirlenmesi yönünde tavsiye kararı aldı.

BES SÖZLEŞMELERİ ÖZKAYNAK KABUL EDİLDİ

SPK'nın diğer kararına göre ise 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ve bu Kanun’a dayanılarak çıkarılan ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, müşterilerce yatırım kuruluşlarına devredilecek bireysel emeklilik sözleşmelerinden kaynaklanan devlet katkısı hariç alacakların, Kredili İşlemler Tebliği’nin 12’nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca sermaye piyasası araçlarının kredili alımı, açığa satış ve ödünç alma ve verme işlemlerinde özkaynak olarak kabul edilebilecek kıymetler arasına eklenmesine ve bu alacakların yüzde 100’ünün özkaynak olarak kabul edilmesine karar verildi.

FONLARDAN BORSAYA AKTARABLIBALİECEK ORAN ARTIRILDI

Bu arada gece Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısının yatırıldığı fonların borsaya yatırılabilecek kısmı yüzde 10'dan yüzde 30'a çıkarıldı.Tek hisseye yatırım tavanı yüzde 1'den yüzde 5'e çıktı. Devlet tahviline yatırım yüzde 70'ten yüzde 50'ye indirildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Deprem SPK Sermaye Piyasası Kurulu İstanbul Borsa İstanbul