Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) kapsamında, bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı 268 bin liradan 320 bin liraya yükseltildi.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK), “Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Tebliğ ile deprem sigortasında belirlenecek asgari prim tutarları da artırıldı. Prim tutarları 1.grup için 140 lira, 2. grup için 120 lira, 3. Grup için 90 lira, 4. grup için 70 lira, 5. Grup için 55 lira, 6. grup için 45 lira ve 7. grup için de 40 liradan az olamayacak şekilde yeniden belirlendi.

Tebliğde yapılan bir diğer değişiklikle de sigorta bedelinin tespitinde kullanılan, sigorta bedeli hesabına esas metrekare tutarı betonarme yapı tarzı için 1.508 liraya, diğerleri için 1.040 liraya yükseltildi. Bu bedeller daha önce 1.268 lira ve 874 lira idi.

Söz konusu tebliğin, teminat başlangıç tarihini ve hükümlerini yürütme yetkisini düzenleyen maddeleri bugün, diğer maddeler ise 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girecek.