Avrupa Konseyi'nden Demirtaş ve Kavala kararı: 'Serbest bırakın' çağrısı yapıldı

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Osman Kavala ile ilgili kararını açıkladı. Komite, bir kez daha Türkiye’nin Kavala kararına uyma yükümlülüğünü yerine getirmediği sonucuna vardı. Komite milletvekilleri, Türk yetkilerini üç ay sonra gerçekleştirecekleri Mart toplantısından önce görüşmeye çağırdı.

Avrupa Konseyi'nden Demirtaş ve Kavala kararı: 'Serbest bırakın' çağrısı yapıldı

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Fransa’nın Strazburg şehrinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) karar ve hükümlerinin uygulanmasını denetlemek üzere toplandı. 5-7 Aralık tarihleri arasında toplantılarını gerçekleştiren Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, AİHM’nin kararlarının uygulanma durumunu inceledi.

Türkiye için ‘ihlal prosedürü’ başlatan Komite, iş insanı Osman Kavala ile HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında uygulanmayan AİHM kararlarını da görüştü.

“SERBEST BIRAKIN” ÇAĞRISI YENİLENDİ

Bakanlar Komitesi tarafından Kavala ve Demirtaş ile ilgili alınan kararlar bugün açıklandı.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, bir kez daha Türkiye’nin Kavala kararına uyma yükümlülüğünü yerine getirmediği sonucuna vardı. Komite, “Kavala’yı derhal serbest bırakın” çağrısını yineledi.

Komite, Kavala’nın tutuklanmasının ve yargılama öncesi gözaltına alınmasının, bir suç işlediğine dair makul bir şüpheyi destekleyecek delillerin yokluğunda gerçekleştiğini söyledi.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Milletvekilleri, Türkiye'nin Kavala’nın tutukluluğuna son vermek ve derhal serbest bırakılmasını sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alması gerektiğini ifade etti.

“TÜRKİYE’NİN KAVALA KARARINA UYMAMASI YARGIDAKİ SORUNLARI ORTAYA KOYUYOR”

Türkiye’nin Kavala ve Selahattin Demirtaş kararlarına uymamasının, Türk yargısındaki bağımsızlık ve tarafsızlıkla ilgili sorunları ortaya koyduğunu söyleyen Komite, Avrupa Parlamentosu'nun idari organı olan Avrupa Parlamentosu Sekretaryası’nın tedbirlerin sağlanması için yardıma hazır olduğunu ifade etti:

“Türk yetkilileri bir kez daha, özellikle Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) yapısal bağımsızlığını güvence altına alarak bu sorunları ele almak için gerekli tüm tedbirleri almaya kuvvetle teşvik ediyoruz ve Sekretarya'nın bu amaçla yardım sağlamaya hazır olduğunu ifade ediyoruz.”

“DERİN ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ”

Kavala’nın derhal serbest bırakılması yönündeki çağrısını yineleyen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi milletvekilleri, Kavala’nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının kesinleşmesinden endişe duyduklarını belirtti:

“Avrupa Mahkemesi'nin, başvuran aleyhindeki ceza yargılamasının, başvuranı susturmak amacıyla ceza adalet sisteminin kötüye kullanılması anlamına geldiği yönündeki tespitlerine ve Ceza Kanunu'nun 312. maddesi uyarınca mahkûm edilip ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının kesinleşmesinden derin üzüntü duyuyoruz.”

“TÜRK YETKİLİLERİNİ MART TOPLANTISINDAN ÖNCE GÖRÜŞMEYE ÇAĞIRIYORUZ”

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Türk yetkilerini Kavala’nın derhal serbest bırakılmasını sağlamak için üç ay sonra gerçekleştirecekleri Mart 2024 toplantısında önce görüşmeye çağırdı:

“Reykjavik Deklarasyonu'nda öngörülen kararların uygulanmasında zorluklarla karşılaşılması halinde diyaloğun güçlendirilmesi doğrultusunda, yetkilileri Mart 2024 toplantısından önce Sekretarya ile üst düzey teknik temaslarda bulunmaya ve sonuç odaklı bir diyaloğa girmeye çağırıyoruz.”

“TÜM TÜRK MAKAMLARINI YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEYE DAVET EDİYORUZ”

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, iş insanı Osman Kavala'nın eylül ayının sonuna kadar serbest bırakılmaması halinde Türkiye için üyelikten ihraç da dahil olmak üzere bütün seçenekleri gözden geçireceğini duyurmuştu. Komite, Türkiye’nin Sözleşme'yi ihlal etmeye devam ettiğinin bir kez daha altını çizdi:

“Kavala’nın tutukluluğuna son verme yetkisine sahip olan Anayasa Mahkemesi önünde iki ayrı şikâyeti olduğunu hatırlatarak, bir kez daha tüm Türk makamlarını, başvuranın derhal serbest bırakılmasını sağlayarak Türkiye'nin Sözleşme ve Anayasa'dan doğan yükümlülüklerini yerine getirmeye davet ediyoruz.”

“TÜRK MAKAMLARINI BİR KEZ DAHA BAŞVURANLARIN DERHAL SERBEST BIRAKILMASINI SAĞLAMAYA ÇAĞIRIYORUZ”

Komite, hala tutuklu bulunan Demirtaş ve Yüksekdağ Şenoğlu’nun Mahkeme'nin bulgularına ve Komite'nin önceki kararlarına rağmen tutukluluk hallerinin devam etmesinden derin üzüntü duyduklarını ifade etti.

Anayasa Mahkemesi'nin Demirtaş'ın başvurusu hakkında bir karara varmasının uzun sürmesinden endişe duyduklarını söyleyen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Anayasa Mahkemesi'nin her iki başvuranın devam eden tutukluluğuna ilişkin kararını mümkün olan en kısa sürede ve Mahkeme'nin bulgularını tam olarak dikkate alarak vermesini sağlamak için tüm adımları atmaya çağırdı:

“Türk makamlarını bir kez daha, Demirtaş'ın durumunda olduğu gibi, Anayasa Mahkemesi önünde başlattıkları yargılamanın tamamlanmasını beklemek üzere tutukluluğa alternatif tedbirleri araştırarak başvuranların derhal serbest bırakılmasını sağlamaya çağırıyoruz.”

Komite, üye devletlere, Genel Sekretere, diğer Avrupa Konseyi organları ile gözlemci devletlere, Türk makamlarıyla temaslarında başvuranların devam eden tutukluluk halleri konusunu gündeme getirmeleri ve bu durumun sona erdirilmesi için derhal harekete geçilmesi çağrısında bulunmaları yönündeki taleplerini yineledi.

MART 2024’TEKİ TOPLANTIDA YİNE ELE ALINACAK

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Milletvekilleri, başvuranların serbest bırakılmamaları halinde Mart 2024’te gerçekleştirecekleri 1492’inci toplantılarında bu konuyu yeniden ele almaya karar verdi.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Avrupa Parlamentosu AİHM Osman Kavala Selahattin Demirtaş