Rize’nin İkizdere ilçesinde bulunan İşkencedere’de yapılması planlanan taşocağına karşı bölge halkı bir ayı aşkın süredir direniyor.

Birgün'de yer alan habere göre; AKP’ye yakınlığıyla bilinen ve ülkedeki her talanın altından çıkan Cengiz İnşaat, tüm tepkilere rağmen İkizdere’de kıyımını sürdürüyor.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Lojistik Liman ve Dip Taraması Projesi’nde kullanılacak dolgu malzemesinin, İkizdere’de yapılmak istenen taş ocaklarından karşılanması girişimine ilişkin “Rize İkizdere’de Olan Nedir?” başlığıyla bir rapor hazırlandı. Raporda, “El değmemiş, yolu bile olmayan bir ormanlık alanda, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) değerlendirmesi yapılmaksızın faaliyete başlanması, çevre koruma anlayışındaki eksikliği gözler önüne sermektedir” değerlendirmesine yer verildi.

TBB Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Başkanı Avukat Gökhan Candoğan imzalı raporda, Anayasa’nın 56. maddesinde tanımlanan ‘sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı’nın, bu temel uygulanmadan yaşama geçirilebilmesinin imkânsız olduğu vurgulandı. Taşocağı projesine ilişkin detaylı, doğru ve güncel bilgi sağlanmasında idarenin eksikliğine vurgu yapılan raporda, “İkizdere sürecinde neyin ne olduğu konusunda sağlıklı bir bilgiye erişim için epey zaman harcamak gerekmekte” tespitine yer verildi.

AĞAÇ DİKMEKLE ORMAN OLUŞTURMAK AYNI DEĞİL

Raporda, ÇED Yönetmeliği’nin konuyu düzenleyen hükmünün sürekli değiştirilmesinin, yurttaşların idareye duyduğu güveni sarstığına dikkat çekilerek, şu ifadeler kullanıldı:

“Miktarla oynama yapılarak taşocağı işletmesinin ÇED sürecinden kaçırılması ve ‘ÇED gerekli değildir’ kararlarının ardına sığınılması, projenin bir bütün olarak çevresel etkilerinin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olmakta. Orman tek tek ağaçlardan öte, onu aşan bir ekosistem demektir. Dolayısıyla bir ormanlık alanın göbeğinde gerçekleştirilecek faaliyetin çok ciddi kümülatif etkisi olacak. Bir ağacı dikip büyütmek ile orman oluşturmak aynı şey değil.” Türkiye’nin İklim Kanunu’nu çıkarmadığı, Paris İklim Anlaşması’nı ise imzaladığı fakat onaylamadığı ifade edilen raporda, “Oysa, küresel iklim değişikliğiyle mücadelede uygulanabilir ve gerçekçi çözümler var. Karbon salınımını önce tespit edip ardından da sınırlamaya yönelik bu çözümlerin ülkemizde de bir an önce yaşama geçmesi gerekmektedir” denildi.

***

İkizdere’de direnişe destek

Türk Tabipleri Birliği (TTB), KESK, Eğitim Sen, Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) ve SOL Parti’nin bulunduğu heyet İkizdere’ye giderek köylülere destek oldu. Bölgede inceleme yapmak isteyen heyet, jandarma müdahalesiyle karşılaştı. Jandarma tarafından alanda inceleme yapmasına izin verilmeyen heyete, gerekçe olarak da Valilik kararı gösterildi. Olaya tepki gösteren SOL Parti üyesi Nagihan Aktaş, “Kamusal bir alana girmek, inceleme yapmak için Valiliğin izin veriyor olması hukuka aykırı bir davranış” dedi. TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı ise “Burada yalnızca köylülerin değil tüm canlıların yaşam alanını korumaya ihtiyacımız var. Yaşam alanlarımızı birer birer elimizden almaya çalışıyorlar” diye konuştu.