Uzun bayram tatillerinde vergi taksitleri uzatılmaz mı?

Bayram tatili şimdiden başladı. Havaların ısıtmaya başlaması ve bayram tatilinin denk gelmesi insanların tatil yapmaları için bir fırsat oldu. Ayrıca yaklaşmakta olan İstanbul seçimleri öncesi oyunu kullanmak için tatili öne alanlar da var. Ramazan, bayram ve seçim derken vergi mükelleflerinin taksit ödemeleri arada kaynayıp gidecek.

MAYIS AYI VERGİ TAKVİMİ

Bayram tatili 25 Mayıs itibariyle fiilen başladı. Bayram sonuna yani 10 Haziran’a kadar devam edecek. İşlerinin başında olmayan mükelleflerin ödeme konusunda sıkıntıları olacaktır. Yani tatil nedeniyle hem zaman olarak ve hem de ödeme sıkıntısı içinde bulunmaları nedeniyle ödeme vadesi Mayıs sonunda bitecek olan vergi taksitlerini kısa bir süreliğine de olsa ertelenmesi konusu gündemlerini işgal etmektedirler.

25 Mayıs’tan itibaren ödeme vadesi bulunan vergiler aşağıdaki gibidir. Buna göre;

24 Mayıs 2019

• 1-15 Mayıs 2019 Dönemine Ait Noterlerce Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi.

27 Mayıs 2019

• Nisan 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı ve Ödenmesi.

• Nisan 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi.

• GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı ve Ödenmesi.

• Nisan 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanların Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi.

• 1-15 Mayıs 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

31 Mayıs 2019

• 2019 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi.

• 2019 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesi.

• Veraset ve İntikal Vergisi 1.Taksit Ödenmesi.

• Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Yazdırılarak Alınması.

• Nisan 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) Verilmesi

• Nisan 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) verilmesi.

• Nisan 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi.

• Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Ödenmesi.

• Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Ödenmesi.

• 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 14. Taksit Ödenmesi.

• 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 12. Taksit Ödenmesi.

• 7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 5. Taksit Ödenmesi.

Görüldüğü gibi yüklü oranda beyanname ile bildirim verme ve vergi ödeme mükellefiyeti bulunulduğu bir zamanda uzun bir bayram tatili yapıyoruz.

Ayrıca, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Mayıs içinde kongreleri için yarıştıkları için Müşteri ve mükelleflerine yeteri kadar zaman ayırmadılar. Bu nedenle bu meslek gurubunda da işleri birikti.

VERGİ YAPILANDıRMA TAKSİTLERİ

Vergi yapılandırma Kanunlarından 6736 sayılı Kanunun 14 ncü, 7020 sayılı Kanunun 12 ve 7143 sayılı Kanununun 5 nci taksitlerinin de son ödeme günü 31 Mayıs. Bu yapılandırma Kanunlarının İkiden fazla taksitini aksatmaları halinde taksitli ve indirimli ödeme haklarını kaybedecekler. Vergi, ceza, gecikme zammı ve faizlerinin tamamını ödemek durumunda kalacaklar. Zamanında ödemede bulunmadıkları için haklarında icra ve haciz işlemleri başlayacaktır.

Kriz ortamında zor durumda olan mükelleflerin bir de bu şekilde mağdur duruma düşmeleri işlerini iyice aksatacaktır. Mükellefler Maliye’den sayılan ödeme ve taksit sürelerinin makul bir süre uzatılması beklentisine girmişlerdir.

Kuralsızlığın kural haline getirildiği bir Ülkede mükelleflerin bu şekilde beklentiye girmeleri normal değil mi?

Etiketler
Vergi Bayram Tatili