IŞİD ile bağlantılı 17 kişi ve 4 şirketin mal varlıkları donduruldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzalarıyla yayınlanan karar ile bazı kişi, kuruluş veya organizasyonların Türkiye’de bulunan malvarlıkları donduruldu.

IŞİD ile bağlantılı 17 kişi ve 4 şirketin mal varlıkları donduruldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzalarıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, terör örgütü IŞİD ile bağlantısı olduğuna dair makul sebeplerin varlığına istinaden bazı kişi ve şirketlerin mal varlıkları donduruldu.

Karar şöyle oldu:

"1- 6415 sayılı Kanunun 7’nci maddesinin 3’üncü fıkrası uyarınca, aynı Kanun’un 3’üncü ve 4’üncü maddesi kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden ekli listelerde adı geçen kişi, kuruluş veya organizasyonların Türkiye’de bulunan malvarlıklarının dondurulması kararlaştırılmıştır.

2- Bu Karara karşı, 6415 sayılı Kanun’un 7’nci maddesinin 4’üncü fıkrası uyarınca, Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre ilgili Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz edilebilir.

3- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

4- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür."

Mal varlıklarının dondurulmasına karar verilen kişi ve kuruluşlar ise şöyle;

GERÇEK KİŞİLER: Maher Dughaim, Hassan Dgaım, Badea Hakmi, Naj1b Balek, Mustafa Arja, Radwan Saksouk, Mohamed Alla Saksouk, Haşan Saksouk, Hussaın Hussaın, Khaled Saksouk, Mhd Rateb Khattab, Zouhaır Sahloul, Ahmed Obisi, Mejid Sukariye, Yasser Kibar, İhsan Mahdı Salih Salih, İmed Ben Salah.

TÜZEL KİŞİLER: Dxn Milano Komisyon Ticaret Limited Şirketi, Al Marai İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Rsaksouk Gold İnternational İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, Universal Logistic İthalat İhracat Fuar Organizasyon Ticaret Limited Şirketi.

6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'un 7. maddesinin 4. fıkrası neyi içeriyor:

“Yabancı devletler neden ülkemizden terör ile bağlantısı olan ya da terörü finanse eden kişilerin malvarlıklarının dondurulmasını talep edebilmektedir?

28.09.2011 tarihinde kabul edilen, 1373 (2001) sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararında; terörizmin finansmanının iç hukukta ağır cezayı gerektiren bir suç olarak düzenlenmesi, terörist ve terör örgütü üyelerine ait tüm mal varlıklarının ve ekonomik kaynaklarının gecikmeksizin dondurulması, üye ülkelerin terörizmle mücadele için aralarında yoğun bir işbirliği gerçekleştirmeleri, birbirlerinden terör ve terörün finansmanıyla bağlantılı olduğunu tespit ettikleri kişi ve kuruluşların malvarlıklarının dondurulmasını talep edebilmeleri, teröristlere ve terör örgütlerine, doğrudan veya dolaylı olarak mali kaynak yaratılmasının engellenmesi hususları öngörülmüştür.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin üye ülkeler açısından bağlayıcı nitelikte olan bu kararı kapsamında yabancı devletler, kendilerine karşı suç işleyen teröristler, terör örgütü üyeleri ya da bunlara finansal destek sağlayan kişilerin malvarlıklarının dondurulması için ülkemizden talepte bulunabilmektedir. Aynı karar kapsamında Türkiye de mücadele ettiği terör örgütü üyeleri veya bunlara finansal destek sağlayan kişi ve kuruluşların malvarlıklarının dondurulması için yabancı devletlerden talepte bulunabilecektir.”

IŞİD ile bağlantılı 17 kişi ve 4 şirketin mal varlıkları donduruldu - Resim : 1

IŞİD ile bağlantılı 17 kişi ve 4 şirketin mal varlıkları donduruldu - Resim : 2

Etiketler
Süleyman Soylu IŞİD Nureddin Nebati Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı