İktidarın Tartışmalı Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi Meclis'te! İçeriğinde Neler Var?

İktidarın tartışmalı Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi Komisyonda görüşülmeye başlandı. İktidarın getirmek istediği düzenleme muhalefet partilerince, eğitimdeki sorunları çözemeyecek olmasıyla eleştirildi.

İktidarın Tartışmalı Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi Meclis'te! İçeriğinde Neler Var?

Tartışmalı Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi’nin birinci bölümü üzerinde Meclis’te yapılan görüşmeler tamamlandı. Birinci bölümün tamamlanmasının ardından birleşime Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder tarafından ara verildi ancak Komisyon’un belirtilen sürede yerini almamasıyla birleşim 14.00’te toplanmak üzere kapatıldı.

Birinci bölüm üzerine söz alan Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, AKP iktidarının sorunları çözüyormuş gibi gözüktüğünü vurgulayarak, talep ve önerileri kabul etmediğini savundu. Özdağ, teklifin aceleye getirildiğine dikkat çekerken, teklifle ilgili öğretmenlerin, sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin görüşlerinin alınıp alınmadığını sordu. Eğitim sisteminde kaos yaşandığını belirtti.

Özdağ, "Milli Eğitim Akademisi ile öğretmen adaylarına üniversitelerde öğretilmeyen ne öğretilecek?" sorusunu yöneltti.

‘TEKLİF SORUNLAR DİKKATE ALINMADAN HAZIRLANDI’

İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar ise, teklifin sorunlar dikkate alınmadan hazırlandığını söyleyerek, komisyon süresince de görüşmelerin görmezden gelindiğini vurguladı. Kırkpınar, "Teklif, biriken sorunları çözemeyecektir. Teklifte mesleğin tanımını, 1 milyonu aşan öğretmenin menfaatini gözetecek, mali ve sosyal haklarını iyileştirecek bir madde yok" ifadelerini kullandı.

MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal ise, teklifin komisyonda 27 saati aşkın süre görüşüldüğünü aktarırken, Teklifle Milli Eğitim Akademisi'nin kurulacağını aktardı. Topsakal ayrıca, "Akademi uygulama boşluğunu dolduracak" diye konuştu.

'SENDİKALARIN GÖRÜŞÜ ALINMADI'

DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın ise, iktidarın eğitimi daha da kötüye götürme niyetinde olduğu iddiasında bulunarak, ilgili teklifin sendikaların görüşü alınmadan hazırlandığını belirtti. Altın, "Eğitim fakültesi mezunlarının nitelikleri neden sorgulanıyor?" sorusunu yöneltti.

'ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİNE TABAN ÜCRET DÜZENLEMESİ GETİRİLSİN'

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı ise, kanun teklifinin öğretmenlik mesleğinin ne olduğunun bilinmeden hazırlandığına işaret ederek, Milli Eğitim Akademisinin kurulmasıyla öğretmen yetiştirme görevinin üniversitelerden alınıp Milli Eğitim Bakanlığına devredileceğini savundu. Halıcı ayrıca öğretmenlerin ücretlerinin yoksulluk sınırı altında kaldığını söyledi ve özel okul öğretmenlerine taban aylık düzenlemesinin getirilmesini talep etti

Kanun teklifine ilişkin söz alan AKP Konya Milletvekili Latif Selvi ise, eğitimin dinamik bir alan olup sürekli yenilik istediğini, yeniliği yapmayanların geriye gideceğini vurguladı.

PEKİ DÜZENLEME NELER İÇERİYOR?

Düzenleme ile tüm eğitim çalışanlarına yönelik tehdit, hakaret ve saldırı gibi suçlarda cezalar yüzde 50 oranında artırılacak. Şiddet olaylarında hapis cezası ertelenemeyecek, bu suçlar doğrudan tutuklama sebebi sayılarak tutuksuz yargılama yolu kapatılacak.

Teklife göre, Milli Eğitim Akademisi kurulacak. Öğretmenlik mesleği yeterlikleri çerçevesinde belirlenen teorik ve uygulamalı derslerden oluşan hazırlık eğitimi, Milli Eğitim Akademisince verilecek.

Öğretmen adaylarına, hazırlık eğitimi sürecinde belirlenen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay ödeme yapılacak.

Üç yıllık çalışma süresini tamamlayan sözleşmeli öğretmenler talepleri halinde görev yaptıkları yerde öğretmen kadrolarına atanacak. Öğretmen kadrolarına atananlar mazerete bağlı olarak yapılacak yer değiştirmeler hariç olmak üzere 1 yıl süreyle yer değiştiremeyecek.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanılmasını kolaylaştırma, kabul etme, bulundurma, kullanma suçları ile hayasızca hareketler, müstehcenlik, fuhuş suçları ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan mahkum olanların öğretmenliği sona erecek.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarındaki öğretmenlere karşı görevleri sebebiyle "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarının işlenmesi halinde cezalar yarı oranında artırılacak ve hapis cezasının ertelenmesi hükümleri uygulanmayacak.

Görevde olan öğretmen ve uzman öğretmenlerden, 20 yıllık çalışma süresini tamamlayan ve uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti olma şartı dışındaki koşulları sağlayanlar başöğretmen ünvanı için başvurabilecek.

Etiketler
Öğretmen Meslek Meclis TBMM