Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu geçen yılın sonuna göre 14.2 milyar dolar azalarak 195.3 milyar dolara, ticari krediler dışındaki kısa vadeli kredi borcu da 3.5 milyar dolar azalarak 11.9 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası verilerine göre, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Eylül sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, bir yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemeleri toplam 54.2 milyar dolar düzeyinde bulunuyor.

Uzun vadeli kredi borcu kapsamında; bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 8.6 milyar dolar azaldı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları ise 242 milyon dolar artışla 28.7 milyar dolara çıktı.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 2.9 milyar dolar azaldı, tahvil stoku ise 548 milyon dolar azalarak 3.7 milyar dolara geriledi.

Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1.7 milyar dolar azaldı, tahvil stoku ise 458 milyon dolar artarak 6.9 milyar dolara çıktı.

Kısa vadeli kredi borcuna kapsamında; bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 1.9 milyar dolar azalışla 7.5 milyar dolara, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları da 566 milyon dolar azalışla 2.7 milyar dolara geriledi.

Uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Eylül sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 13.6 milyar dolar azalarak 132 milyar dolara geriledi.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 3.5 milyar dolar azalarak 11.4 milyar dolara düştü.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında;

195.3 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun,

- yüzde 60.9'u dolar,

- yüzde 33.5’i euro,

- yüzde 4.0’ü lira,

- yüzde 1.6’sı ise diğer döviz cinslerinden oluştu.

11.9 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun,

- yüzde 52.0’si dolar,

- yüzde 28.9’u euro,

- yüzde 18.5’i lira,

- yüzde 0.6’sı diğer döviz cinslerinden oluştu.

Eylül sonu itibarıyla 195.3 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun;

- yüzde  46.5’i finansal kuruluşların,

- yüzde  53.5’i de finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Aynı dönemde 11.9 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun;

- yüzde  73.8’i finansal kuruluşların,

- yüzde  26.2’si de finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun ve kısa vadeli kredilere ilişkin ayrıntılı veriler, yurt içinde yerleşik banka ve firmalardan, kredi bazında alınan formlar ile derleniyor. Söz konusu akım veriler; IMF Ödemeler Dengesi ve Uluslararası Yatırım Pozisyonu Altıncı El Kitabı paralelinde, Merkez Bankası tarafından aylık olarak yayınlanan Ödemeler Dengesi İstatistiklerine yansıtılıyor. Bunun yanında, kullanım ve geri ödemelerden meydana gelen ve ilgili dönem sonu kurlarından dolara dönüştürülen stoklar; IMF Dış Borç İstatistikleri El Kitabı paralelinde, Merkez Bankası tarafından aylık olarak yayınlanan Uluslararası Yatırım Pozisyonuna yansıtılıyor.

DHA