'Sağlık emekçilerinin gelirleri 5 ay içinde yoksulluk sınırının yarısına geldi'

Sağlık Emekçileri Sendikası (SES), TÜİK’in yıllık enflasyon oranını yüzde 73,50 olarak açıklamasının ardından sağlık emekçilerinin eriyen gelirleri hakkında açıklama yaptı.

'Sağlık emekçilerinin gelirleri 5 ay içinde yoksulluk sınırının yarısına geldi'

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıkladığı verilere göre; enflasyon mayıs ayında aylık bazda yüzde 2,98 artarken, yıllık enflasyon yüzde 69,97'den yüzde 73,50'e yükseldi.

Bağımsız akademisyen ve ekonomistlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise, mayıs ayında aylık enflasyonu yüzde 5,46, yıllık enflasyonu yüzde 160,76 olarak açıklamıştı.

SES'TEN ENFLASYON RAKAMLARI SONRASI AÇIKLAMA

Sağlık Emekçileri Sendikası (SES), TÜİK’in yıllık enflasyon oranını yüzde 73,50 olarak duyurmasının ardından bugün yazılı bir açıklama yaptı.

"Kamu emekçisine verilen yüzde 7,5 zam, daha ocak ayında gerçekleşen enflasyon ile erimiştir. Sağlık emekçilerine aralık, mart ve mayıs aylarında verilen iyileştirme sözlerinin tutulmaması nedeniyle 5 ay içinde gelirleri, yoksulluk sınırının yarısına gerilemiştir. Pandemide yıllık 600 milyonun üzerinde başvuruyu sağlık tesislerinde karşılayan biz sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin acil talepleri karşılanmalıdır" açıklamasını yaptı.

SES’in açıklamasında şunlar kaydedildi:

“Kamu emekçisine verilen yüzde 7,5 zam, daha ocak ayında gerçekleşen enflasyon ile erimiştir. Kamu emekçisi için her geçen ay bir önceki ayı aratmış, geçim sıkıntısı artmıştır. Ülkemizde son beş ayda gerçekleşen yüksek enflasyon nedeniyle tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin maaşı yoksulluk sınırının altında kalmış, 3000 ek gösterge dahil tüm emekli sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin emekli aylıkları açlık sınırının altında kalmıştır.

ENAGrup’a göre yıllık enflasyon yüzde 160,76 iken aylık enflasyon yüzde 5,46’dır. TÜİK’e göre yıllık enflasyon yüzde 73,50 iken aylık enflasyon yüzde 2,98’dir. ENAGrup’a göre ilk 5 ay toplam enflasyon yüzde 56,3’tür. TÜİK’e göre ilk 5 ay toplam enflasyon yüzde 35,6’dır. ENAGrup’a göre ilk 5 ay sonunda maaşımıza yansıtılması gereken enflasyon farkı yüzde 48,8’dir. TÜİK’e göre ilk 5 ay sonunda maaşımıza yansıtılması gereken enflasyon farkı yüzde 28,1’dir.

“SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİNİN GELİRLERİ REEL OLARAK ERİMİŞTİR”

ENAGrup ile TÜİK enflasyonu arasındaki yüzde 20,6’lık fark ise hiçbir şekilde kamu emekçilerinin 2022 yılının ikinci altı ayında maaşlarına yansıtılmayacaktır. Çarşı pazar enflasyonu ile TÜİK enflasyonu arasındaki fark, kamu emekçisinin ikinci 6 aya daha da yoksullaşarak girmesine neden olacaktır. Enflasyon farklarının maaşlarımıza yansıtılmaması nedeniyle sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin gelirleri reel olarak erimiştir.

1/4 derecede görev yapan pratisyen hekimin TÜİK’e göre kaybı 3 bin 12 TL, ENAGrup’a göre kaybı 5 bin 221 TL, yoksulluk sınırına göre kaybı 4 bin 788 TL’dir.

1/4 derecede lisans mezunu hemşirenin ise TÜİK’e göre kaybı 2 bin 364 TL, ENAGrup’a göre kaybı 4 bin 99 TL, yoksulluk sınırına göre kaybı 3 bin 759 TL’dir.

“SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN GELİRLERİ SON 5 AY İÇİNDE YOKSULLUK SINIRININ YARISINA GERİLEMİŞTİR”

Sağlık emekçilerine aralık ayında, mart ayında ve mayıs ayında verilen iyileştirme sözlerinin tutulmaması nedeniyle 5 ay içinde gelirleri yoksulluk sınırının yarısına gerilemiştir. Pratisyen hekimin gelirinin yoksulluk sınırı karşısında oranı, ocaktan mayıs ayına yüzde 83’ten yüzde 59’a düşmüştür. Hemşirenin ise aynı dönemde geliri yüzde 65’ten yüzde 46’ya gerilemiştir.

Kamu emekçileri olarak, TÜİK’in, şeffaflıktan uzak belirlediği enflasyon oranı ile maaşlarımızda tek taraflı belirleyici olmasını kabul etmiyoruz. Bu durum, kamu emekçisinin maaş zamlarının belirlendiği toplu iş sözleşmesini hükümsüz bırakmakta, toplu iş sözleşmesi hakkının gaspına neden olmaktadır.”

Açıklamada SES’in talepleri şöyle sıralandı:

“Geriye dönük kamu emekçilerinin kayıpları hesaplanarak ödenmelidir.

Tüm kamu emekçileri ve emeklilerine insanca yaşam standardı için yoksulluk sınırı üstünde gelir sağlanmalıdır.

Pandemide toplumun tüm kesimlerine yönelik kısmi çalışma, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma yapılırken sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin izin, emeklilik, istifa gibi haklarının gasp edildiği unutulmamalıdır. Pandemide yıllık 600 milyonun üzerinde başvuruyu sağlık tesislerinde karşılayan biz sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin acil talepleri karşılanmalıdır.”

Etiketler
Enflasyon Sendika TÜİK Yoksulluk