Göktürklüler rapora itiraz etti: Ziraat Bankası deprem toplanma alanını imara açmak istiyor

Ziraat Bankası'nın, Demirören'in ödemediği krediye karşılık aldığı arazilerle ilgili İBB'ye açtığı davadaki bilirkişi raporuna, Göktürklüler itiraz ederek yapılaşmaya açılmak istenen golf sahalarının aynı zamanda deprem toplanma alanı olduğunu hatırlattı.

Göktürklüler rapora itiraz etti: Ziraat Bankası deprem toplanma alanını imara açmak istiyor

Göktürklüler, Ziraat Bankası’nın İBB’ye açtığı plan davasına müdahil oldu ve bilirkişi raporuna itirazlarını mahkemeye sundu.

Gazete Duvar’dan Hazal Ocak’ın haberine göre, dilekçede “özel spor alanı” gösteriminin defalarca ve yıllardır uygulamada kullanıldığına ilişkin örnekler sunularak “Planlama mevzuatımızda ‘özel spor alanı’ şeklinde bir kullanımın bulunduğu son derece açıktır” ifadeleri kullanıldı. Ayrıca dilekçede Ziraat Bankası’nın üzerinde golf sahası bulunan özel spor alanlarının yapılaşma talep etmesinin hukuken mümkün olmadığının altı çizildi. Bankanın mülkiyet hakkının ihlal edildiğini savunması ve arazilerin yapılaşmaya açılmamasının hukuka aykırı bulmasına atıfta bulunulan dilekçede bu ifadelere yönelik özetle şöyle denildi:

"AYNU ZAMANDA ACİL TOPLANMA ALANI"

“Ancak söz konusu ifade olsa olsa kredi borcuna karşılık olarak mülkiyetini almış olduğu taşınmazların niteliğini, yapısını, üzerindeki irtifak haklarını dahi bilmeyen basiretsiz bir tacirin talihsiz yaklaşımı olarak nitelendirmek gerekmektedir. En özet haliyle 120 hektar arazi üzerinde yer alan Kemerköy’ün yaklaşık 30 hektarlık kısmı golf alanı olarak ayrılmıştır. Geriye kalan 90 hektar alan üzerinde farklı yükseklik ve niteliklerde konutlar, ticaret merkezi, yeşil alanlar, göletler ve siteye ait diğer ortak kullanımlar yer almaktadır. Yani, golf alanları sitenin kuruluşundan itibaren belirleyici niteliktedir.

Dava konusu planlama alanı Eyüpsultan Belediyesi sınırları içindedir. İlçe Belediyenin internet sitesi incelendiğinde dava konusu alanın aynı zamanda Göktürk Mahallesinin ve hatta Eyüp Sultan İlçesinin en büyük toplanma alanı olduğu rahatlıkla görülebilmektedir.

Kentlerimizin yüksek yoğunluklu yapılaşma dokuları ve bu doku içerisinde kapasite ve mekânsal dağılım açısından yetersizlikleri gözetildiğinde, sosyal altyapı alanlarının öncelikle mevcut stokunun korunması gerektiği açıkça ortadadır. Öte yandan park, spor alanı, ilkokul gibi sosyal altyapı alanları, afet durumunda halkın toplanma amaçlı kullanabilmesi için uygun, farklı nitelikteki arazi kullanım türlerini oluşturmaktadır. Bu nedenle, potansiyel toplanma alanı niteliği taşıyan sosyal altyapı alanlarının korunması ve arttırılması, bu alanların afet durumundaki işlevselliği açısından da büyük önem arz etmektedir. Dolayısıyla davacı Bankanın yapılaşma talebi bu yönüyle de kamu yararına aykırı olduğu gibi dava konusu alanın ‘özel spor alanı’ olarak korunması aynı zamanda acil toplanma alanı işlevselliğinin devamı için de bir üstün kamu yararı ifade etmektedir.”

Etiketler
Ziraat Bankası Kredi