Garantili ödemede 'müteahhitlere' sözleşme kıyağı

Sayıştay raporunda sözleşmelerdeki farklılık “Hakkaniyet ve kamu yararına aykırı olduğu değerlendirilmektedir” şeklinde yer aldı.

Garantili ödemede 'müteahhitlere' sözleşme kıyağı

Sağlık Bakanlığı’nın 2020 yılı Sayıştay raporunda, bakanlığın şehir hastaneleri sözleşmelerinde müteahhitlere ayrıcalıklar tanıyan düzenlemeler yaptığını ortaya koydu. Rapora göre, şehir hastaneleri sözleşmelerinin, tarafların tazminat hallerini düzenleyen maddesinde, birbirine benzer iki durumda şirketin tazminat ödemesi için kesinleşmiş mahkeme kararı aranırken, bakanlığın tazminat ödemesi için böyle bir şartın aranmadığı görüldü.

Ancak raporda, şehir hastanelerinin sözleşme taslaklarının da incelendiği ve taslaklarda tazminat için hem bakanlığa hem de şirketlere kesinleşmiş bir mahkeme kararı şartı getirilmediği tespit edildi. Böylece, daha önce şirketlerle Sağlık Bakanlığı’nın tazminat şartları aynıyken, şartların şirketler lehine özel olarak değiştirildiği aktarıldı.

‘FİİLİ KARŞLIĞI YOK’ SAVUNMASI

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre raporda, bakanlığın bu durumu “sözleşmede geçen kesinleşmiş mahkeme kararı hükmünün uygulamada fiili bir karşılığı yok” diyerek savunduğu da belirtildi. Ancak bu savunmanın kabul edilmediği raporda, “Sözleşme tasarılarında her iki taraf için koşul aynı iken idare aleyhine değişiklik yapılmasının nedeni idare tarafından açıklanmamıştır.

Etiketler
Hitler Sayıştay