TİP'li Kadıgil'den 6 bakanlığa 'çocuk istismarı' soruları: "Bu işe göz yuman tüm yetkililer istifa etmeli"

TİP Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.'yi 6 yaşında imam nikâhı ile “evlendirilmesi” ve cinsel istismara maruz bırakılmasını Meclis gündemine taşıdı.

TİP'li Kadıgil'den 6 bakanlığa 'çocuk istismarı' soruları: "Bu işe göz yuman tüm yetkililer istifa etmeli"

TİP Sözcüsü Kadıgil, kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G. 6 yaşındayken imam nikahıyla “evlendirip” yıllarca istismar edilmesini Adalet, İçişleri, Aile, Milli Eğitim, Kültür ve Turizm ve Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarına verdiği soru önergeleriyle Meclis gündemine taşıdı.

Kadıgil, altı ayrı bakanlığa verdiği soru önergelerinde devlet kurumlarının istismar sürecinde ne yaptığını sordu. Kadıgil, “AKP Türkiye’sinde cemaatlere terk edilen çocuklarımız ya istismar ediliyor ya kafası kesiliyor ya yanarak can veriyor ya da canına kıyıyor. Devlet ne yapıyor? 3-5 oy uğruna tarikatların istismarına göz yumuyor. 6 yaşında evlendirilmenin doğru olmadığını, rast geldiği bir radyo programından öğrenen bir istismar mağduru kız çocuğu var şu an bu ülkede. Hiranur Vakfı’nın müritleriyle kurduğu bu düzene göz yuman devlet, ne CEDAW’dan ne BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nden ne Anayasa’dan ne de kanunlarından doğan tek bir yükümlülüğü yerine getirememiş demek oluyor. Bir kız çocuğu annesi tarafından saçı taranıp istismarcısının koynuna yollanıyor ve bu da bir oyun olarak izah ediliyorsa, şu an bu işe göz yuman tüm yetkililerin istifa etmesi gerekir. İstanbul Sözleşmesi aile yapısını ve toplum ahlakını bozacak diye korkan mollaların ve onların hamilerinin, kutsal aile dedikleri buysa, o kutsal aileniz yere batsın” dedi.

ADALET BAKANLIĞI'NA: DAVAYA MÜDAHİL OLACAK MISINIZ?

Adalet Bakanlığına, kemik yaşı tespitinde istismar edilen çocuk yerine 21 yaşında bir kadının sokulmasına rağmen rapor düzenleyen kamu görevlileri hakkında inceleme başlatılıp başlatılmadığını ve neden hala tutuklu tek bir şüphelinin olmadığını soran Kadıgil, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na da bir dizi soru yöneltti. Kadıgil, Bakan Yanık’a “Vakfın üyeleri ve cemaatin müritleri tarafından temas edilen kaç çocuk istismar edilmiştir? Bu çocuklar için çocuk koruma sistemine dahil edilmeleri yönünde bir kararınız olacak mıdır? İstismar mağduru kız çocuğunun kendisi ve çocukları için herhangi bir koruma tedbiri uygulanmış mıdır? Çocukların akıbeti nedir? Bakanlığınız söz konusu davaya müdahil olacak mıdır?” diye sordu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NA: İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ NE YAPTINIZ?

İçişleri Bakanlığına “Yaşanan olayda kız çocuğunun istismarına giden sürecin kamusal alanda pek çok tanık huzurunda yaşandığı açıktır. Muhit karakoluna ya da mahalle muhtarına ulaşan herhangi bir ihbar var mıdır? İstismarı ihbar yükümlülüğü bulunan kamu personeli hakkında herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır?” sorularını yönelten Kadıgil, Milli Eğitim Bakanına ise zorunlu eğitimden mahrum edilen çocukların sayısını sordu. Kadıgil, “İstismar mağduru çocuğun eğitim hakkı elinden alınarak zorunlu eğitim sisteminin içinde yer almamış olması halinde; okula göndermeyen ebeveynleri hakkında herhangi bir işlem uygulanmış mıdır? Zorunlu eğitime devam etmeyen çocuklar tespit edilmemekte midir? Herhangi bir eğitim kurumda kaydı olmayan kaç çocuk vardır? Bu çocukların cinsiyet dağılımı nedir? Çocuklarını eğitim hakkında mahrum eden ailelere ilişkin bugüne dek ne tür bir yasal işlem uygulanmıştır?” sorularına yanıt istedi.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'NA: HİRANUR VAKFI'NI ÖVEN HABERLERE İLİŞKİN NE YAPACAKSINIZ?

RTÜK’ün bağlı olduğu Kültür ve Turizm Bakanlığına, çocuk istismarıyla gündem gelen Hiranur Vakfı’nı övücü haberler, düzenli olarak TGRT Haber - Türkiye gazetesinin internet sitesinde, timeturk.com ve haberler.com.tr herhangi bir cezai yaptırım uygulanıp uygulanmayacağını soran Kadıgil, Çevre , Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına Hiranur Vakfı’nın Sancaktepe Yerleşkesinin bulunduğu arazinin niteliğinin değiştirilerek Vakfa verilmesini sordu.

Kadıgil’in sorularının tamamı ise şöyle;

Adalet Bakanlığı:

1- Soruşturma evresinde kemik yaşı tespitinden önce doğum raporunun istenmesi gerekirken; neden savcı tarafından bu husus göz ardı edilmiştir? Bu ihmal nedeniyle soruşturma savcısı hakkında HSK tarafından bir yaptırım uygulanacak mıdır?

2- İstismar mağduru kız çocuğunun kemik yaşının tespiti için 21 yaşındaki başka bir kişinin teste sokulması konusunda ihmali bulunan görevliler hakkında cezai işlem uygulanmış mıdır?

3- Kamu görevini gereği gibi ifa etmeyen bu şahıslar, başka kaç teste girmiştir? Söz konusu görevlilerin düzenledikleri diğer raporlara ilişkin herhangi bir inceleme yapılmış mıdır?

4- 30 Ekim 2022’de İstanbul Anadolu Başsavcılığı’nın iddianamesi tamamlanmasına karşın CMK m.100 kapsamındaki tutukluluk nedenlerinin varlığına ve katalog suçlara rağmen şüphelilerin tutuklanmama nedeni nedir?

5- Hiranur Vakfı’na ve bağlı olduğu cemaate yönelik herhangi bir kapsamlı soruşturma başlatılacak mıdır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı:

1- Basına yansıyan olayın ayrıntılarına göre, 6 yaşındaki bir kız çocuğunun sözde evlendirilmesinde bir beis görmeyen zihniyetin hakim olduğu Hiranur Vakfı’nda kurucularından ve onursal başkanlığını da yapmış, 6 yaşındaki kızının 29 yaşında bir cemaat üyesinin istismarına açık hale getiren Yusuf Ziya Gümüşel gelmektedir. Türk Ceza Kanunu’nun 94, 103, 109, 112, 113, 117, 234 sayılı maddelerinde yer alan suçların çeşitli eylemlerle işlenmiş olduğu kuvvetli şüphe ile ortada olan ve çocuk istismarıyla gündem gelen Hiranur Vakfı’nda ortaya çıkan bu olaylar sonucunda; Bakanlığınız tarafından bir inceleme başlatılacak mıdır?

2- Vakfın üyeleri ve cemaatin müritleri tarafından temas edilen kaç çocuk istismar edilmiştir? Bu çocuklar için çocuk koruma sistemine dahil edilmeleri yönünde bir kararınız olacak mıdır?

3- İstismar mağduru kız çocuğunun kendisi ve çocukları için herhangi bir koruma tedbiri uygulanmış mıdır? Çocukların akıbeti nedir?

4- Bakanlığınız söz konusu davaya müdahil olacak mıdır?

Milli Eğitim Bakanlığı:

1- Hiranur Vakfı’nda bu şekilde istismar edilen kaç çocuk zorunlu eğitimden alıkonulmuştur?

2- Eğitim hakkı elinden alınan çocuklar için herhangi bir inceleme başlatılacak mıdır?

3- Yukarıda bahsi geçen istismar mağdurunun, 6 yaşında imam nikahıyla sözde nikahlandığı, 13 yaşındayken nişan yapıldığı, 14 yaşına geldiğinde ise düğün yapıldığı ifade edilmektedir. Bu kapsamda; söz konusu kız çocuğu eğitimine devam etmiş midir?

4- Zorunlu eğitime devam etmiş ise; kız çocuğunun istismarını okul yönetimi, rehber öğretmen veya sınıf öğretmeni tespit edememiş midir? Tespit etmiş olmaları halinde neden ihbar yükümlülüklerini yerine getirmemişlerdir?

5- İstismar mağduru çocuğun eğitim hakkı elinden alınarak zorunlu eğitim sisteminin içinde yer almamış olması halinde; okula göndermeyen ebeveynleri hakkında herhangi bir işlem uygulanmış mıdır?

6- Zorunlu eğitime devam etmeyen çocuklar tespit edilmemekte midir? Herhangi bir eğitim kurumda kaydı olmayan kaç çocuk vardır? Bu çocukların cinsiyet dağılımı nedir? Çocuklarını eğtim hakkında mahrum eden ailelere ilişkin bugüne dek ne tür bir yasal işlem uygulanmıştır?

İçişleri Bakanlığı:

1-Yaşanan olayda kız çocuğunun istismarına giden sürecin kamusal alanda pek çok tanık huzurunda yaşandığı açıktır. Muhit karakoluna ya da mahalle muhtarına ulaşan herhangi bir ihbar var mıdır?

2- İstismarı ihbar yükümlülüğü bulunan kamu personeli hakkında herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır?

3- Bugüne dek Hiranur Vakfı’na ilişkin emniyet kayıtlarına giren kaç ihbar ve şikayet vardır? Ne tür işlemler yapılmıştır?

Kültür ve Turizm Bakanlığı:

1- Basına yansıyan olayın ayrıntılarına göre, 6 yaşındaki bir kız çocuğunun sözde evlendirilmesinde bir beis görmeyen zihniyetin hakim olduğu Hiranur Vakfı’nda kurucularından ve onursal başkanlığını da yapmış, 6 yaşındaki kızının 29 yaşında bir cemaat üyesinin istismarına açık hale getiren Yusuf Ziya Gümüşel gelmektedir. Türk Ceza Kanunu’nun 94 (işkence) , 103 (çocukların cinsel istismarı) , 104 (reşit olmayanla cinsel ilişki)109 ( kişiyi hürriyetinden yoksun kılma) , 112 ( eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi) , 113 ( kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi) , 232 ( kötü muamele), 233 (aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali) ve daha pek çok ilgili suç maddelerinin çeşitli eylemlerle işlenmiş olduğu kuvvetli şüphe ile ortada olan ve çocuk istismarıyla gündem gelen Hiranur Vakfı’nı övücü haberler, düzenli olarak TGRT Haber - Türkiye gazetesinin internet sitesinde, timeturk.com ve haberler.com.tr adreslerinde yer almaktadır.

Öte yandan Türkiye'nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin 34’üncü maddesinde "Taraf Devletler, çocuğu, her türlü cinsel sömürüye ve cinsel suistimale karşı koruma güvencesi verirler" ve Anayasa’mızın 41’inci maddesinde ise "Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır” ve “Yayın hizmetleri toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz” hükümleri gereğince Hiranur Vakfı’nı övücü haberlere yer veren TGRT Haber - Türkiye gazetesinin internet sitesine, timeturk.com ve haberler.com.tr. ile ilgili herhangi bir cezai işlem başlatılmış mıdır?

Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığı:

1- Hiranur Vakfı’nın yerleşkesinin bulunduğu arazinin nitelikleri kaç kez değiştirilmiştir? Son değişikliğin nedeni nedir?

2- Hukuka aykırı bir şekilde uygun olmayan nitelikteki bir arazideki yapılaşma neden engellenmemiştir?

3- Hiranur Vakfı’na ait kaç yapının arazisinin niteliği değiştirilmiştir?

4- Ülke genelinde statüsü değiştirilmiş kaç arazinin mülkiyeti veya kullanım hakkı vakıflara aittir? Söz konusu vakıfların isimleri nedir?

Etiketler
Sera Kadıgil Meclis İstanbul Hiranur Vakfı