Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye'ye gıpta eden ülkeleri bir kez daha şaşırtacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Yönlendirme Kurulu Toplantısı' sonrasında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye'ye gıpta eden ülkeleri bir kez daha şaşırtacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Yönlendirme Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti.

Burada konuşan Oktay, Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Yönlendirme Kurulu'nun yapısını düzenleyen Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nin yayımlanmasının ardından ilk toplantılarını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bugüne kadar Dijital Türkiye çalışmalarıyla çıktılarını en iyi şekilde değere dönüştürebileceğimiz Türkiye'nin veri madenini oluşturmuştuk ve oluşturmaya da devam ediyoruz. Bu maden her an büyüyen, genişleyen, dinamik bir yapıya sahip. Artık elimizdeki bu madeni yerli ve milli yapay zeka uygulamaları ile ekonomiye kazandırma aşamasına geçiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Üretim ve savunmadan sağlığa; enerjiden finansa pek çok alanda yapay zekayı verimli ve güvenli şekilde hayatımızın her alanında kullanacağımız bir yakın geleceğe hazırlanıyoruz. Veriden katma değer üreten, teknolojik bağımsızlığa sahip, tüm sektörlerde inovasyonu, üretkenliği ve rekabetçiliği yüksek bir Türkiye vizyonuna yapay zeka ekosistemimizle güç katacağız" dedi.

'DÜNYA EKONOMİSİNDE 16 TRİLYON DOLARLIK BİR PAYA ULAŞMASI BEKLENİYOR'

Çığır açan teknolojilerin hızlı yükselişiyle, insan hayatının her alanında köklü bir dönüşüm süreci yaşandığını işaret eden Fuat Oktay, şunları söyledi:

"Bu dijital dönüşüm süreci, büyük veri, makine öğrenmesi, nesnelerin interneti ve artırılmış gerçeklik gibi alanlarda yapay zeka temelinde gerçekleşmektedir. Yapay zeka; insan zekasına özgü yüksek bilişsel fonksiyonları veya otonom davranışları sergileyebilen akıllı bir işletim sistemi olarak günümüzü şekillendiren en önemli bilişim teknolojilerinden birisidir. Sürücü asistanı gibi yarı otonom özelliklerle araçlarımızda, metabolizma verilerimiz üzerinden erken teşhis ya da sağlıklı yaşam önerileriyle sağlık alanında, kişiye özel finansal otomasyon sistemleri ile bankacılık işlemlerinde, akıllı ölçüm ve verimli kullanım alt yapıları ile enerjide; tedarik zinciri ve inovasyon, tasarım- üretim optimizasyonu ile üretim süreçlerinde yapay zeka artık bizden, içimizden biri. Yapay zekanın hata payını azaltıp hassasiyeti artırarak süreçleri çok daha verimli hale getirmesi, çok büyük veri kümelerini inceleyerek kayda değer sonuçlar çıkarabilmesi, kendini geliştiren algoritma yapısıyla yeni girdilere hızla adapte olması gibi özellikleriyle zamana kattığı değer yadsınamaz bir gerçek. Bu değerin ekonomiye de yansımasıyla, yapılan araştırmalara göre Küresel Yapay Zeka Etki Endeksi'ne göre, yapay zekanın 2030 yılında dünya ekonomisinde yaklaşık 16 trilyon dolarlık bir paya ulaşması bekleniyor. 2030 yılına kadar yapay zeka kullanımı ile yerel ekonomilerde beklenen büyüme oranı ise yüzde 26."

'YAPAY ZEKA ATILIMLARINDA 'BİZ DE VARIZ'

Bu dönüşümde Türkiye olarak pay sahibi olmak için, yüksek teknoloji ürünlerini milli ve özgün olarak üretebilecek kapasitenin geliştirilmesini hedefleyen milli teknoloji hamlesi ve dijital Türkiye hedefleri doğrultusunda; yapay zeka atılımlarında 'Biz de varız' dediklerini söyleyen Oktay, "2021- 2025 yıllarını kapsayan Ulusal Yapay Zeka Strateji Belgemiz, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız öncülüğünde, tüm paydaşlarla iş birliği içinde hazırlanıp yayınlanmıştır. Vizyonu; 'Müreffeh bir Türkiye için çevik ve sürdürülebilir yapay zeka ekosistemiyle küresel ölçekte değer üretmek' olarak belirlenen stratejinin odağında 'kaliteli veriye erişim, ortak alt yapıların kullanımı ve ileri becerilerin kazandırılması' yer alıyor. Ulusal Yapay Zeka Stratejisi, 2021-2025 yılları arasında ülkemizin yapay zeka alanındaki çalışmalarını ortak bir zemine oturtacak tedbirleri ve bu tedbirleri hayata geçirmek üzere oluşturulacak yönetişim mekanizmasını ortaya koymaktadır.

Bu kapsamda belirlenen 6 stratejik öncelik; yapay zeka uzmanı yetiştirmek ve alanda istihdamı artırmak, araştırma, girişimcilik ve yenilikçiliği desteklemek, kaliteli veriye ve teknik alt yapıya erişim imkanlarını genişletmek, sosyo-ekonomik uyumu hızlandıracak düzenlemeler yapmak, uluslararası düzeyde iş birliklerini güçlendirmek ve yapısal ve iş gücü dönüşümünü hızlandırmaktır. Bu stratejik öncelikler doğrultusunda ülkemizin yapay zeka ekosistemi olgunluk seviyesinin yükseltilmesi hedefi, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite ve araştırma merkezlerini ve bununla birlikte özel sektörü kapsamaktadır" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'YE YAPAY ZEKA EKOSİSTEMİMİZLE GÜÇ KATACAĞIZ'

Yapay zeka tekno-ekonomik atılımında gerekli yönetişimi sağlamak için titizlikle çalışacaklarını vurgulayan Oktay, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Strateji Belgesi'nde belirlenen tedbirlerin uygulanmasını kurul çalışmalarımız bünyesinde yakından takip edecek, gerekli koordinasyonu sağlayacağız. Kurulun bu ilk toplantısında 119 tedbirin yer aldığı Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'nin uygulanmasına yönelik kurumsal sorumlulukları netleştireceğiz. Yapay zeka ekosistemimizin gelişmesi için tüm kurumlarımız ile eş güdüm içinde çalışarak 2025 yılı itibarıyla; Türkiye'de yapay zeka alanındaki istihdamın 50 bine çıkarılması, ülkemizde bu alandaki lisansüstü mezun sayısının en az 10 bin kişi olması, uluslararası yapay zeka endekslerinde ilk 20 ülke arasında yer almak ve yapay zeka ekosistemi ile gayri safi yurt içi hasılaya yüzde 5 katkı sağlanmasını hedefliyoruz. Ayrıca yapay zeka uygulamalarının etik ve hukuki boyutlarını ele alan faaliyetler yürütülecek, bu alandaki uluslararası çalışmalar takip edilecektir. Üretim ve savunmadan sağlığa; enerjiden finansa pek çok alanda yapay zekayı verimli ve güvenli şekilde hayatımızın her alanında kullanacağımız bir yakın geleceğe hazırlanıyoruz.

Veriden katma değer üreten, teknolojik bağımsızlığa sahip, tüm sektörlerde inovasyonu, üretkenliği ve rekabetçiliği yüksek bir Türkiye vizyonuna yapay zeka ekosistemimizle güç katacağız. İnsansız hava araçları ve otonom araçlarımız sayesinde Türkiye'ye gıpta eden ülkeleri milli yapay zeka uygulamalarımız ile bir kez daha şaşırtacak, yine paradigmaları değiştireceğiz. Buradan gençlerimizi, araştırmacıları, özel sektörü ve üniversitelerimizi yapay zeka hamlemizin bir parçası olmaya ve sürece katkı vermeye davet ediyorum." (DHA)

Etiketler
Fuat Oktay Yapay zeka Türkiye