Gençlere yönelik sosyal medya alışkanlığı araştırmasında dikkat çeken sonuçlar

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi 13-30 yaş grubundaki gençlerin sosyal medya alışkanlıkları ile yeni bir sosyalleşme sahası olan dijital/sanal dünyada sosyalleşme düzeyleri, eğilimleri ve algıları üzerine bir anket çalışması yaptı. Araştırmada dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı.

Sosyal Medya Anket