4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı

Deprem Master Planı'na göre Bakırköy kıyılarından Marmara Denizi’ne dökülen Ayamama Deresi’nin sağlı sollu yaklaşık 500’er metrelik çevresinde tehlikeli heyelan, taşkın ve sıvılaşma alanı bulunuyor.

Deprem