TUNCELİ'de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca 18 yaş altı gençlerin ve çocukların yanlarında velisi ya da vasisi ile seyahat etme zorunluluğu kaldırıldı.

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 18 yaş altındaki çocuk ve gençlerin şehir içi ve şehirler arası seyahatlerinde yanlarında veli ya da vasisi bulunması şartının kaldırılmasına, bu kapsamdaki çocuk ve gençlerin, kara yolu, demir yolu, deniz veya hava yolu ile yapacakları seyahatlerin ilgili mevzuat hükümleriyle belirlenen esaslar çerçevesinde yapılmasına karar verdi.