Yüksek Motivasyonlu Öğretmen Madeni En Derinden Bile Çıkarabilir

Her zamanki gibi eğitim sistemimizi yoğun bir şekilde tartışıyoruz. Türkiye eğitim sisteminin sistemsizliğinden, ülkemizde eğitimin ve sistemin olmadığına o kadar çok tanı ve reçete konuşuluyor ki, bilinçli ve bilinçsiz olarak. Bütün bu reçeteleri uygulayacak olan ve eğitim sistemimizin çözümü, reçetesi, ilacı olacak olanlarsa aslında öğretmenlerimiz. Bir milyona yakın bir irfan, eğitim ordusundan bahsediyoruz öğretmen derken. Bu anlamda öğretmen niteliği elbette daha önemlidir. Daha önceki yazılarımızda da uzun uzun bahsettiğimiz üzere, gerek eğitim fakültelerinde yetişmekte olan öğretmen adaylarının niteliği arttırılmalı; gerekse de katılımcı hizmet içi seminerlerle iş başındaki öğretmenlerimizin niteliği arttırılmalıdır.

         Eğitimde Yerimizde Sayıp Durmamak İçin Öğretmen Motivasyonu Yüksek Tutulmalıdır

Ama yapılan araştırmalar çok ilginç bir sonucu ortaya koymaktadır. Motivasyonu yüksek nitelikli bir öğretmen; bölge ne kadar fakir olsa da, öğrenci başarısız olsa da öğrencileri başarılı kılabilmektedir. Buradan şunu bir daha anlıyoruz, motivasyonu yüksek öğretmenler mucizeler yaratabilir. Yani; sınıfa giren öğretmen motivasyonluysa, daha iyi bir ön hazırlıkla sınıfa giriyor ve öğrencideki petrol kaç metrede olursa olsun ne yapıp edip ona ulaşıyor. Anlıyoruz ki; çalışma isteği yüksek öğretmen daha başarılı oluyor. Buradaki ana faktör de yoğun iş temposu ve zor koşullarda çalışan öğretmenlerin motivasyonunun nasıl yükseltileceği ve yüksek tutulacağıdır. İşte tam da bu noktada MEB’in ve eğitim yöneticilerinin öğretmen motivasyonunu sürekli ve sistemli olarak yüksek tutması, emin olun, eğitim sistemimizin bütün sorunlarını çözecektir. Yoksa dünyanın en lüks binalarını da yapsak, en akılcı, bilimsel öğretim programlarını da ortaya koysak; öğretmenlerimizin motivasyonu düşükse, eğitim de yerimizde sayar dururuz.

“Mış” Gibi Yapmayan Öğretmenler İçin Motivasyon Şart

Tabii ki öğretmenin motivasyonunun yüksek olması ilk başta kendisiyle ilgili bir durumdur. Ama yanan bu ateşin daha da alevlenmesini sağlamak ve küllenmişse yeniden alevlendirmek MEB’in görevidir. Öğretmenin maddi ve manevi taleplerinin karşılanması, okuldaki ve MEB’deki genel hava, MEB’deki ilişkilerin düzeyi gibi faktörler öğretmenin motivasyonunu etkiler. Öğretmenlerin en verimli olmaları gerektiği dönemde emekli oldukları ya da işten ayrıldıkları görülebilmektedir. Motivasyon bazı öğretmenleri mesai bitse bile geç saatlere kadar çalıştırabilen, öğretmenliği 24 saat sevebilen bir meslek haline getiren güçtür. İşte bu güç az olunca öğretmen “mış” gibi yapar ve mesai saati bitmeden toparlanmaya başlar. Öğretmenlerimizin motivasyonlarının yüksek olması bütün eğitim sisteminin kalitesini, verimliliğini etkiler.

                                Öğretmenlerimizin Motivasyonu Nasıl Yükseltilebilir?

Öğretmenlerimizin motivasyonları sosyo-ekonomik, psiko-sosyal, örgütsel ve yönetsel araçlarla arttırılabilir. Öğretmenlerimizin kendilerini güvende hissetmeleri, yaptıkları işlerin ödüllendirilmesi, yeterli ücret almaları, bağımsız çalışabilmeleri, toplumda değer görmeleri, statülerinin önemsenmesi, psikolojik güvencelerinin olması, onlara kurum içinde yetki ve sorumluluk dengesinin sağlanması, kararlara katılmaları onların motivasyonlarını arttıracaktır.

Öğretmenlerin verimli olabilmeleri ve eğitim sürecinin sağlıklı işleyebilmesi adına MEB, öğretmenlerin motivasyonunu yüksek tutmak zorundadır. Öğretmenler maddi ve manevi olarak verdikleri emeğin karşılığını alınca motive olmaktadırlar. İyi maaş, öğrencilerinin başarılı olduğunu görmek, okulda iyi bir iletişim ortamının olması, iş güvencesi,  okul ortamında yeterli araç, gereç ve donanımın olması, özlük haklarının varlığından ve devamından emin olmak, okulda sorunların hep birlikte çözülmesi, veli ve öğrencilerin öğretmene gösterdiği saygı, kişisel ve mesleki gelişimlerini sağlayıcı eğitim olanaklarının olması vb. öğretmen motivasyonunu yükseltmektedir. Yani, aslında, eğitimimizin çözümü yüksek motivasyonlu öğretmenlerdir. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…