Abidin Bana Mutlu Eğitimin Resmini Çizer misin?

Kiminle konuşsanız mutsuz. E hani eğitim sistemimiz, bizleri hayata hazırlıyordu? Ama mutsuzuz. Hadi hep beraber, mutlu bireyler yetiştiren bir eğitim sisteminin nasıl olabileceğini kısaca ele almaya çalışalım.

Çocuklarımızın Mutsuz Olmasının Nedeni Biziz…

İyi, sevinçli ve halinden memnun olma durumu olarak tanımlayabileceğimiz mutluluk TDK’da bütün özlemlere eksiksiz ve sürekli olarak ulaşılmaktan duyulan kıvanç durumu, saadet, bahtiyarlık olarak açıklanmaktadır. Mutluluk duygusu en yoğun olarak ağız ve göz bölgesinde izlendiğinden en iyi göstergesi gülümsemedir, iyi olma halidir. Felsefe tarihi yüzyıllarca mutluluğu tartıştığı gibi pek çok felsefi sistemin temel amacı da mutlu insan yetiştirmektir. Keza ilkçağdan beri savunulan felsefi görüşlerden birine göre insan eylemlerinin nihai ereği mutluluktur. Çocuklarımızın eğer varsa bir mutsuzlukları mutsuzluklarının nedenlerini ortaya koyup; çözüm yolları üretmek zorundayız.

Mutluluk Çocuğu Başarıya Taşır

Daha sağlıklı bir toplum için öğrencilerimizi mutlu kılmak zorundayız. Mutlu olan çocuklar doğal olarak daha başarılı olacaklardır. Mutluluk konusunun da eğitim sistemi, okul, öğretmen ve aile gibi pek çok değişken boyutları bulunmaktadır. PISA’nın sonuçlarına göre ailelerinin günlük hayatta biraz zaman geçirip sohbet ettiği, beraber akşam yemeği yediği, sadece okulda olup bitenler üzerine sohbet ettiği çocuklar daha mutlu ve başarılılar.

Eğitim Sistemi İçinde Mutluluk

Birleşmiş Milletler 2013 raporunda, ülkelere önceliklerini gözden geçirmelerini tavsiye etmekte; bunu yaparken de bireylerin ve toplumların mutluluk faktörlerini arttıracak arayışları öncelemelerini önermektedir. Örneğin bu konuda Bhutan Devleti gayri-safi milli mutluluk indeksi tanımlamış; Venezuela’da mutluluk bakanlığı kurmuştur. Bu devlet politikaları temelinde eğitim sistemimiz ve okullarımız örgütsel mutluluğu yakalayarak, bunu öğrenciye de yansıtmalıdırlar. Nitekim okullarımız çocuklarımızın mutlu olmaları adına en az aileleri kadar önemlidir. Okulların tek hedefi başarılı ve nitelikli öğrenci yetiştirmek olmamalıdır. Örgütteki genel mutluluk öğrenciye de yansıyacaktır. Mutlu bir okul ve ailedeki çocuğun akademik başarısı da artacaktır.

Aileler Evleri Bir Yuvaya Çevirmelidir

Eğitimin ana amaçlarından biri mutluluk olmalıdır. Mutlu çocuklar ahlaki olarak da mutlu olurlar, şiddet uygulamazlar. Bireysel ve toplumsal mutluluğu da ancak iyi bir eğitimle yakalayabiliriz. Bu anlamda çocuklarımızın mutlu olması için aileler de evleri tam bir yuvaya çevirmelidirler. Mutlu çocuk kendini okuluna ve ailesine ait hissedebilendir. Aile ve okul, çocuğu sosyal ve spor faaliyetlerine daha fazla yönlendirmelidir.

Milli Eğitim Bakanlığından Mutluluk Eğitim Bakanlığına

MEB adeta Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Mutluluk Eğitim Bakanlığı’na evrilmelidir. Eğitim sistemi, okullar ve öğretmen sadece nitelikli değil; mutlu öğrenci yetiştirmeyi de hedeflemelidir. Eğitim sisteminin içindeki örgüt mutluluğu ve iletişimi öğrenciye de yansıyacağından MEB bu konuda daha özenli olmalıdır. Müdür ve öğretmenlerin seçiminde 21. yüzyıl becerileri içerisinde olan kişiler arası iletişim becerileri ve entelektüel birikimler daha fazla göz önüne alınmalıdır. Müdür ve öğretmenler için çevrimiçi ortak iletişim portalları kurularak problem çözme becerileri geliştirilmelidir. Yönetici, öğretmen ve öğrenciler arasında güven arttırıcı aktivite ve paylaşımlar sağlanarak iletişim kanalları daha da güçlendirilmelidir. Öğretmenler öğrencileriyle olan iletişimlerinde daha fazla sabır göstermeli; tutarlı, hoşgörülü ve fedakâr olmalıdırlar. Öğrenciler için pozitif düşünce kulüpleri kurulmalıdır. Mutlu bireyler yetiştiren bir eğitim sistemi, oluşturmak hayati değerdedir. Adeta, Abidin bana mutlu eğitimin resmini çizer misin dercesine hızla bu konunun üstüne eğilmeliyiz. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…