Allah Beynimizi Başımızdan Eksik Etmesin Ve Sen Sus Nöronların Konuşsun. Ben Bilmem “BEYNİM” Bilir… Dünyada 65’in üstünde ülkede mart ayının bir haftası “Beyin Haftası” olarak kutlanır. Beynin öneminin farkında olan bazı ülkeler de Beyin Haftası ile yetinmeyip, bir yıllarını “Beyin Yılı” ilan etmişlerdir. Örneğin Avrupa Beyin Komisyonu 2014 yılını, ABD Kongresi ise aldığı bir karar ile 1990-2000 arasını “Beyin On Yılı” ilan etmiştir. Danimarka, İsveç ve Avusturya da Beyin Yılını kutlayan diğer bazı ülkelerdir. Peki, bu ülkeler bu zaman dilimlerinde ne yapıyorlar? MEB çeşitli kurumlarla iş birliği yaparak okullarda öğrencilere beynin çalışma şeklini ve önemini anlatıyor. Eğitim seminerleri, kamu spotları, billboard ve afişlerle beyin hakkında bilgilendirmeler yapılıyor. Ana amaç beyin hakkında farkındalık oluşturabilmek. Yaşam boyu öğrenme ve yetişkin eğitimi kapsamında “Ben Bilmem “BEYNİM” Bilir.” ilkesinin önemini halka da anlatmak için başta tıp fakülteleri olmak üzere çeşitli kurumlar beyinle ilgili en son araştırma sonuçlarını çeşitli konferanslarla halka anlatıyor.

                             Beyin Göçüne Karşı Beyin Gücü Desteklenmelidir

Ülkemiz beynin gücüne bu kadar önem veren dünya gerçeklerinin dışında kalamaz. Bu nedenle beyin göçüne karşı beyin gücü desteklenmelidir. Milli Eğitim Bakanlığı’mızın ve YÖK’ün doğal olarak üniversitelerin öncülüğünde dünyada bilgi ve akıl ekonomisinin ön planda olduğu bir dönemde hızla bir yıl TBMM’de Türkiye Beyin Yılı olarak kabul edilmeli ve mart ayı içerisinde bir hafta Beyin Haftası olarak kutlanmalıdır.

                                      Beyin Niçin Bu Kadar Önemlidir?

Vücudumuzun %2 ağırlığında olan beynimiz geriye kalan %98’i yönetiyor. Yaşamımızın her alanında beynimizi kullanırız. İnsanlar spor salonlarına gidip vücutlarını geliştirmek ve çalıştırmak için özel çaba harcarken pek çok insan öğrenmeden konuşmaya, düşünmeye, sürekli kullandığımız beynimizi nasıl daha iyi çalıştırabiliriz diye pek çaba sarf etmez.  Bakalım beynin niçin bu kadar önemli olduğuna dair düşünürler neler demişler. Beyin, gökyüzünden daha geniştir(Emily Dickinson). Zihin paraşüt gibidir, ancak açıldığında iş görür (Deniz Waitley). İyi bir kafaya sahip olmak yetmez, onu iyi kullanmayı da öğrenmeli insan (Descartes). İnsan zihni yeni bir fikre uzandığında, bir daha eski boyutlarına dönmez (Oliver Holmes). Başkalarının söylediklerini tekrar edebilmek eğitim ister, sorgulamak ise beyin gerektirir (Mary Poole). Zeka ne yapacağınızı bilmediğiniz anda ne yapacağınızı bilmektir (J. Holt). Beyin harika bir organ; sabah kalktığınız anda çalışmaya başlıyor ve ofise gidinceye kadar da durmuyor (Robert Frost).

                                    Geleceğin İmparatorlukları Zihin İmparatorluklarıdır

Herkesin kendi beyninin efendisi yapabilmek adına beyne gereken önem verilmelidir. Günümüz dünyasında büyük imparatorluklar zihin imparatorlukları olacaktır. Artık iyi beyinlere sahip olmak yetmez, insanların onu nasıl kullanacaklarını da bilmeleri gerekir. Unutmayalım bütün kitaplar beynin çocuklarıdır ve başarılar için muhtaç olduğumuz güç beynimize muhtaçtır, yani beynimizde mevcuttur. Başarılı olabilmek için Evliya Çelebi’nin dünyada dolaştığı gibi biz de beynimizin içinde dolaşmalıyız. Yani beynimizin seyyahları olmalıyız. Diğer taraftan beynimizi kullanmazsak o bizi kullanır. Evet, dünyayı insanlar yönetir ama insanları da beyinleri yönetir. Bu nedenle bütün başarıların ilk “ikametgahı” beyindir. Ülkelerin gelişmişliklerinin ülkelerin topraklarının yüzölçümü kadar değil o topraklarda yaşayan insanların beyinlerinin yüz ölçümü kadar olduğunu düşünürsek geleceğin imparatorlukları zihin imparatorlukları olacaktır. Bizim kültürümüzde de beyin önemli bir yer tutmaktadır. Atalarımız “Akıl, yaşta değil baştadır ama aklı yaşa baş getirir.” demişlerdir. Yine Atatürk beynin önemini “Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.” diyerek ifade etmiştir.

                                     Bütün Öğrenmeler Beyin Temellidir.

Ayrıca beyin temelli öğrenmelerin ne kadar etkili olduğunun tartışmasız kabul edildiği bir dünyada çıkmamış akıldan umut kesilmez. Tabi ki bütün öğrenmeler beyin temellidir. Ama beyin temelli öğrenmeler, beynin temel çalışma sistematiğini ortaya koyarak öğreticilerin öğrenmeyi kolaylaştırmasına yardımcı olmaktadır. Bu bağlamda bütün organizmamızı yöneten her şeyin merkezi olan beynimizi incelemek, tanımak, anlamak ve “beyin gücü farkındalığı” yaratmak temel sorumluluğumuz olmalıdır. Her beyin eşsizdir ilkesinden hareketle öğrenmeyi düşünmeli, düşünmeyi öğrenmeli, yaratıcılığı ve eleştirel düşünmeyi düşünmeli, düşünmenin fizyolojisini, biyolojisini ve kimyasal sürecinin nasıl gerçekleştiğini bilmeliyiz. Yani beyni ve beyin temelli öğrenmeleri ön plana çıkarmalıyız.

             Allah Beynimizi Başımızdan Eksik Etmesin Ve Sen Sus Nöronların Konuşsun

 Ülkemizin kalkınmasının ve ilerlemesinin ana hareket ettiricilerinden biri kuşkusuz eğitim. İşte, beynin öneminin kavranması boyutuyla da MEB’e ve eğitim sistemine büyük sorumluluklar düşüyor. MEB okullara “Beyin Okuryazarlığı” dersini koymalıdır. Böylelikle ilkokuldan başlayarak öğrencilerimize beynin önemi ve çalışma şekli öğretilmelidir. Ülkemiz bilgi ve beyin temelli kalkınmayı sağlamak zorundadır. Bakın dünyaca ünlü beyin cerrahımız Prof. Dr. Gazi Yaşargil beyinle ilgili ne diyor. “Beyninize güvenin ve yılmadan çalışın. Tüm insanlığa sesleniyorum, muhtaç olduğumuz kudret hepinizin beyninde! Beyninizdeki cevher iyi işlenirse kendinize, milletinize, insanlığa, evrenimize büyük değerler kazandırılabilir.” Bu bağlamda mart ayı içerisinde herhangi bir hafta beyin haftası olarak kutlanmalıdır. Bu haftanın adı, aklını başına toplama haftası, kafasının içinde beyni olanlar haftası, kafa yorma haftası, beyin elçileri haftası, aklımızı başımıza getirme haftası vb olabilir. Devlet, medya ve sivil paydaşlar aracılığıyla gerek bireysel gerekse de toplumsal ve kurumlar boyutuyla insanımızın dikkati beynin nasıl daha iyi kullanılabileceğine yönlendirilmelidir. Unutmayalım zihin teri en az alın teri kadar önemlidir. Toplumumuzun beyin rezervleri en üst düzeyde bulunup kullanılmalıdır. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…