1883-1956 yılları arasında yaşamış olan önemli eğitimcilerimizden Ali Haydar Taner’e yakından bakmak eğitim adına öğretici derslerle doludur.

 

Milli Terbiye, Telkin ve Eğitim, Özel Öğretim Metotları gibi kitapları olan Ali Haydar Taner Psikoloji kitabının yazarı olarak 1919-1924 yılları arasında İstanbul Üniversitesi'nde Deneysel Psikoloji okutmuştur(Binbaşıoğlu, 2005). Bu önemli eserleri vermiş olan Taner, Muallimler Mecmuası gibi pek çok yerde dil ve edebiyat merkezli yazılar kaleme almıştır. Ayrıca Beyaz Zambaklar Memleketinde ve Ülkücü Öğretmen isimli kitapları Bulgarcadan çevirmiştir.

 

 

 

Taner Ayrıca yurt içinde ve dışında birçok kongrede Milli Eğitim Bakanlığı'nı temsil etmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki bilimsel kongre, çalışma ve şuralara zemin hazırlayan, Cumhuriyetin ilk yıllarında eğitim ve öğretim sorunlarına ışık tutan ve yön veren 1923'te birincisi 1924'te ikincisi ve 1926'da üçüncüsü yapılan Heyet-i İlmiye toplantılarına da katılmıştır. Taner “Tevhid-i Tedrisat Kanunu”nun hazırlanması, ilkokul öğretim süresinin altı yıldan beş yıla indirilmesi, ortaokul ve liselerin ayrı ayrı birer bölüm haline getirilmesi, her ikisinin sürülerinin üçer yıl olması ve ortaöğretimin yedi yıldan altı yıla indirilmesi, Talim ve Terbiye işleriyle meşgul olacak bir Talim ve Terbiye dairesi kurulması gibi bazı önemli konularla ilgili kararların alınmasına katkıda bulunmuştur(UNESCO, 1987). Taner'in Modern Eğitim sistemimizin oturmasında yani laik, demokratik bir eğitimin oluşumundaki rolü, Latin harflerinin kabulünden karma eğitime pek çok alandadır.

 

Öğretmenliği, yazdığı ve çevirdiği kitaplar, yazdığı yazılar, toplantı ve komisyon görevleri ile Pedagog Ali Haydar Taner ezberci eğitimin karşısında olmuş, uygulamalı eğitime önem vermiştir. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…