“Okulların görevi zorba bir hükümdar için körükörüne ona bağlı bir kişi değil, hakkını ve ödevini bilen özgür yurttaşlar yetiştirmek olmalıdır.”

Muallim Cevdet diye bilinen 1883-1935 yılları arasında yaşamış olan Mehmet Cevdet İnançalp’i en iyi eğitim tarihçisi Osman Nuri Ergin'in Kaleme aldığı “Muallim Mehmet Cevdet İnanç Alp’in  Hayatı, Eserleri ve Kütüphanesi” adlı eserinden etüt edebiliriz. İnançalp 1907 yılında Azerbaycan'a öğretmen okulu açacak kadar eğitime hâkimdir, bu hakimiyeti eğitime dair kaleme aldığı pek çok yazıda görülür.

Onun bu konudaki önemli bazı yazıları “Hayati İhtiyaçlar Karşısında Medrese Ve Mektep”, “Skolastik Nedir?”, “Felsefe ve Terbiye Aleminin Yüksek Üstadı John Dewey” şeklindedir (Binbaşıoğlu, 2014). Bu yazıları kaleme almış olan İnançalp iyi bir eğitimci olduğu kadar iyi de bir öğretmendi. İnançalp’in bütün yaşamı Türk eğitimine, bilimine ve kültürüne en iyi bir biçimde hizmet götürme çabasıdır. Onun en çok arzuladığı şey çocuk terbiyesi alanında uzman olarak yetişmekti. Bu uzmanlaşma isteğinden hareketle Batı pedagojisine büyük önem vermişti. Bu önemi bu konudaki düşüncelerini topladığı maddenin hemen hepsinde “batı pedagojisi diyor ki” diye başlamasından da anlıyoruz. İnançalp’in diğer taraftan Türk kültürüne, bilimine ve tarihine önemli katkısı da Türk arşivinin ve arşivciliğinin temelini atılmasına, tarihi belgelerin büyük değeri olduğunun anlaşılmasına yardım etmiş olmasıdır(UNESCO, 1987). İnançalp’in bu katkılarının yanında ifade ettiğimiz üzere eğitime de katkıları önemlidir.

Onun bu katkılarını onun ölümü üzerine ona dair fikirlerini yazan ellinin üzerindeki eğitimci ve öğretmen arkadaşları anlatır. Ve onun bu başarılı çalışmalarının en somut göstergesi de 1913 yılında Yüksek Öğretmen Okulu’nda öğretmenlik yaparken Milli Eğitim Bakanı Ahmet Şükrü Bey'in kendisine hizmetlerinden dolayı yolladığı başarı belgesi olsa gerek. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…