Davalı ve henüz kesinleşmeyen alacakların yapılandırılması

Kesinleşmemiş alacakların ilk derece yargı aşaması, temyiz aşamasına göre yani son karara göre ödenecek ve silinecek tutarlar aşağıdaki tablodaki mı olup olmadığı ve verilmiş en son karara göre yapılacak ödeme aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

Kesinleşmemiş kamu alacaklarını; dava açma süresi henüz geçmemiş, uzlaşma komisyonlarında ya da mahkemelerde davası açılmış olmasına karşın henüz nihayi karar verilmemiş alacaklar olarak tanımlayabiliriz. Kamu Alacaklarını Yeniden Yapılandıran 7440 sayılı Kanunun yayımlandığı 12.03.2023 tarih itibariyle dava açılmış ya da dava süresi henüz geçmemiş Maliye Hazine’since ikmalen, re’sen ve idarece yapılan tarhiyatlar ile tahakkuk ettirilen gümrük vergisi ve idari para cezalarını yapılandırmaktadır. Yapılandırma düzenlemesinden yararlanmak için dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve kanun yollarına başvurulmaması gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN SON TARİH MAYIS SONU İLK TAKSİT HAZİRAN SONUNDA

Yapılandırmadan yararlanmak için; kamu alacağının 31.12.2022 tarihinden önce dönemlere ait olması, Kanunun yürürlüğe girdiği 12.03.2023 tarihine kadar kesinleşmemiş olması ve 31.05.2023 tarihine kadar yapılandırma başvurusunda bulunması gerekir.

Yapılandırılan Kamu alacağının peşin olarak ödenmesinin son günü 30 Haziran 2023 tarihidir. Taksitle ödenmek istenmesi halinde ise ilk taksiti 30.06.2023 tarihinde olmak üzere seçeneğe göre 12, 18, 24, 36 ve 48 eşit taksitle ödenebilecektir. Düzenlemeye göre; Cumhurbaşkanı’nın, başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini 1 aya kadar uzatma yetkisi bulunmaktadır.

Taksitle ödeme seçenekleri için farklı katsayılar uygulanmaktadır. Her 12 ay için %9 ilave katsayı eklenmektedir Buna göre; 12 takside 1,09, 18 taksitte 1,135, 24 takside 1,18, 36 takside 1,27 ve 48 takside ise 1,36 katsayıları uygulanmaktadır. Peşin ödemelerde katsayı uygulanmamaktadır. Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan %90 indirim yapılmaktadır.

İhtilaflı vergi ve cezalar ile idari para cezalarına dava aşamasına ve son karar durumuna göre %90’a varan indirimler yapılarak ihtilafların sonuçlanması amaçlanmaktadır. Kesinleşmemiş alacakların ilk derece yargı aşaması, temyiz aşamasına göre yani son karara göre ödenecek ve silinecek tutarlar aşağıdaki tablodaki mı olup olmadığı ve verilmiş en son karara göre yapılacak ödeme aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

Davalı ve henüz kesinleşmeyen alacakların yapılandırılması - Resim : 1

Etiketler
Yargı