Roma İmparator 2. Claudius Diktatörünün evlilikleri yasaklaması; Aziz Valentine’nin ise nikahları kıyma mücadelesinden günümüze gelen ‘’sevgililer günü.’’ Duyguya dayalı sevginin günü. Çarşının pazarın canlandırıldığı, esnafın yüzünün bir nebze güldüğü ‘’sevgililer gününü’’ kutluyoruz. Biz gelelim sevgililer günü hakkındaki bilgi tazelemesine…

SEVGİLİLER GÜNÜNE NASIL GELDİK

‘’Sevgililer Gününün’’ başlangıç tarihi eski Roma İmparatorluğu zamanında bir özgürlük kısıtlamasından kaynaklanıyor.

Konuyu iyi anlayabilmek için ‘’Lupercalia Bayramı’’ hakkında da kısa bilgi vererek açıklamalarımıza devam edelim.

Roma tanrı ve tanrıçalarının kraliçesi olan Juno' ya duyulan saygıdan ötürü tatil yapılıyor. Juno, Roma halkının kadınlık ve evlilik tanrıçasıdır. Bugünü izleyen 15 Şubat günü Lupercalia Bayramı olarak kutlanıyordu. Bu bayrama özellikle gençler ilgi gösteriyorlardı.

Hangi genç bayanın hangi genç erkek ile bir çift oluşturacağı eski bir gelenek olan ve Lupercalia Bayramı'nın arife günü yapılan bir çekiliş ile belli edilirdi.

Romalı genç kızlar, isimlerini küçük kâğıt parçalarının üzerine yazıp bir kavanoza koyarlar, erkekler ise kavanozdan bu kağıtları çekerek üzerinde hangi kızın ismi yazıyorsa o kızla bayram eğlencelerini birlikte kutlarlardı.

Bu kutlamalar sırasında oluşan sıcak ilişkiler sonucu bir yakınlaşma olması halinde sonucu evliliğe kadar gitmekteydi.

ZALİM DİKTATÖR YASAKLIYOR

İmparator 2. Claudius, Roma' yı kendi katı kuralları ile zalimce yöneten bir diktatördü.

İmparator’un sorunu ordusunda savaşacak asker bulamamaktı. Ona göre bu durumun tek sebebi Roma‘lı erkeklerin aşklarını ve ailelerini bırakmaları için Roma'daki tüm nişan ve evlilikleri yasaklamıştı.

Aziz Valentine de, Claudius' un hükümdarlığı zamanında Roma'da yaşayan bir papazdır. Kendisi gibi papaz olan Aziz Marius ile birlikte Claudius'un yasağına rağmen gizlice çiftleri evlendirmeye devam etti.

Ancak İmparator bu durumu bir süre sonra öğrenmiş ve Aziz Valentine’yı, insanları evlendirmeye devam ettiği için tutuklanmış ve yaptıklarının cezasını sopa ile dövülerek öldürmesine karar vermişti. Milattan sonra 270 yılının 14 Şubat'ında Hıristiyan Şehitliğine gömdürmüştü.

Aynı zamanlarda Roma'dakiputperestler, Şubat ayı içinde kutlananLupercalia Bayramı'nı kendi putperest tanrıları için kutluyorlardı. Bayram öncesi yapılan geleneksel çekilişi ise seremoniye bağlı kalarak kendileri için uygulamaya başlamışlardı.

Hıristiyan Kilisesi' nin ilk kurulduğu yıllarda hizmet veren papazlar, bu törenlerin, özellikle de evlenmemiş gençlerin putperestler ile birlikte anılmasından rahatsız oldukları için bir çözüm bulmuşlardı.

Bu gençlerin isimlerinin azizlerle birlikte anılmasını istedikleri içinLupercalia Bayramı'nın başladığı günü ‘’ Aziz Valentine Günü’’ olarak kutlamaya başladılar.

O tarihten beri her yılın 14 Şubat'ı "Sevgililer Günü" olarak kutlanıyor. İnsan nesli devam ettiği sürece de bu kutlamalar devam edecek gibi…

Türkiye’de de son yıllarda yaygın olarak ‘’sevgililer günü’’ olarak kutlanmakta sevginin aşkın önemi daha belirgin olarak yaşanmaktadır.