Her klinik psikolog psikoterapist midir?

Klinik Psikolog ve Psikoterapist ünvanlarının içeriğine bir göz atalım...

Klinik Psikolog ünvanı, psikolojinin klinik alanında olan uzmanlığı ifade eden bilimsel yeterlilik düzeyidir, dört yıllık psikoloji eğitimi ardından, iki yıl yüksek lisans başlığı altında alınan klinik psikoloji eğitimi sonucu kişi Klinik Psikolog ünvanı almaya hak kazanmış olur.

Psikoterapist ünvanı ise psikolojinin klinik uygulamalarına hakim olmanın yanısıra, seanslar sırasında uygulayacağı terapi tekniklerinin eğitimlerini almış ve süpervizyon sürecinden geçmiş ,4 yıllık psikoloji eğitimi alarak ardından iki yıllık klinik yüksek lisansını tamamlamış uzmanlara ya da tıp mezunu olan psikiyatrlara verilir.

Bu durumda her klinik psikoloğun psikoterapi uygulama yeterliliğinde olduğu söylenemez. Bu açıdan danışanların, aldıkları hizmeti veren kişinin yeterliliğini sorgulamak da en doğal hakları olacaktır kanımca ,zira ülkemizde bu denetimi yapacak bir birim meslek yasası olmayan psikoloji alanındada çalışma yapmamaktadır.

Hala meslek yasası çıkmayan bu önemli bana göre de ulvi mesleğin icrasında bu yüzden birçok süistimaller yaşanmaktadır. Bir meslekte yasal sınırlama ve korunurluklardan yoksun olmak, yasal boşlukları da beraberinde getirir ve maalesef ülkemizde yeterliliği olmayan kişiler tarafından bu boşluklar, insan sağlığını da hiçe sayarak etik olmayan bir şekilde doldurulmaktadır; öyle ki temel psikoloji eğitimi almamış, PDR, sosyoloji hatta işletme, muhasebe mezunu kişileri, iki yıl klinik psikoloji yüksek lisansı yaptıktan sonra psikoterapistim diye kanal kanal gezerken ve danışan alırken gördü bu gözler,,,

Diğer bir aksak konu ise : ulaşılabilirlik... İhtiyaç sahibi kişinin psikoterapi alma hakkı özel sağlık sigortaları kapsamında bulunmamakta ve devlet hastanelerinde de kısıtlı sayıda bulunan psikologlar yeterli danışana ulaşamamaktadır.

Sosyal devlet olmanın gereği olarak, toplumun sağlık hizmetlerine ulaşalabilirliği ve fertlerin gelir düzeyine bakılmaksızın ihtiyaç duyulan hizmetten eşit şekilde faydalanma şartları psikologlar mesleklerini icra ederken göz ardı edilmektedir.

Özel kliniklerde ve hastanelerde bu alanda alınan hizmet sigorta kapsamı dışında sayıldığından ihtiyaç sahibinin sırtına ekstra bir maddi külfet olarak binerek,sosyal devlet olmanın sağlık politikasındaki ulaşılabilirlik ilkesine de uymamaktadır.

Hele ki insanlığın geçtiği bu kaotik ve zorlu pandemi döneminde toplumun ruhsağlığı, öncelikli ele alınması ve rehabilite edilmesi gereken bir konu olması gerekirken, fertlerin bu hizmetten yoksun kalması hiçbir mantığa da uymamaktadır.

Film Önerisi : Mevzuya uygun ve Psikoterapinin insan hayatının refahı için önemini vurgulayan bir film : "Goog Will Hunting" , senaryosunu Matt Damon ve Ben Affleck'in yazdığı, başrollerinde Robin Williams ile birlikte oynadıkları Oscar ödüllü filmdir. İyi seyirler ...

Klinik Psk. Nilgün Saltaş
Psikoterapist
Bağımlılık uzmanı
Aile Danışmanı