İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Tekirdağ'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak ve yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Seyit Torun'un da katıldığı 11 Büyükşehir Belediye Başkanının toplantısında "İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi" başlıklı bir sunum yaptı. 

Peki neydi o sunumun içeriği?..

Birinci İktisat Kongresi yaklaşık yüz yıl önce Kurtuluş'tan sonra ve henüz Cumhuriyet ilan edilmeden önce İzmir'de gerçekleştirilip hemen her sektörün ve kesimin katılımıyla Türkiye’nin ekonomik temelleri atılmıştı. 

İzmir, şimdi de 1. İktisat Kongresi'nden yüz yıl sonra günümüz konjonktüründe Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni iktisadi doğrultusunda rol oynamak için harekete geçti. 

Bu doğrultuda İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilk kongrede olduğu gibi tüccar, çiftçi, işçi ve sanayici kesiminin ortak aklını oluşturmak için ikinci kongreyi farklı bir yöntemle topluyor. Birinci safhada Ağustos-Ekim 2022 arasında Paydaş Buluşmaları, ikinci safhada Kasım 2022-Ocak 2023 arasında Uzman Buluşmaları, üçüncü safhada ise Şubat 2023'te İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi gerçekleşecek. 

PAYDAŞ BULUŞMALARI 

Paydaş Buluşmaları'nda tüccar, çiftçi, işçi ve sanayicilerin temsilcileri ayrı ayrı buluşmak suretiyle Türkiye ekonomisinin sorunlarını kendi sektörleri açısından analiz edecekler. Üç aylık süre zarfında ekonominin can damarı olan bu grupların Geleceğin Türkiyesi'nin iktisadını nasıl gördükleri ve çözüm önerileri belirlenecek.

UZMAN BULUŞMALARI 

Uzman Buluşmaları, döngüsel kültürden aldığı ilhamla dört ana başlıkta toplanacak: Birbirimizle Uyum, Doğamızla Uyum, Geçmişimizle Uyum, Geleceğimizle Uyum. Bu safhada her başlığın dünyaca bilinirliği olan uzmanlar ilk safhada ortaya çıkan paydaş görüşlerini değerlendirecek. 

İKİNCİ YÜZYILIN İKTİSAT KONGRESİ 

İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi de önceki iki buluşma çalışmalarını tamamlandığında Şubat 2023'te, 1. İzmir İktisat Kongresi'nden yüz yıl sonra Türkiye Cumhuriyetinin yeni döneminin ekonomi politikasının belirlenmesine katkı vermek üzere tüccarlar, çiftçiler, işçiler ve sanayicilerin oluşturduğu dört grubun paydaşlarının katılımı ile gerçekleşecek. 

YÜKSEK PROFİLLİ İSTİŞARE KURULU 

İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi için 43 kişilik bir İstişare Kurulu oluşturuldu. Kurulda işçi sendikaları konfederasyon başkanları, işveren kuruluşları başkanları, akademisyenler, ekonomistler, bilim insanları ve araştırmacıların yanında CHP Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Koç Holding YK Onursal Başkanı Rahmi Koç da yer alıyor. 

DÜNYADAN SEÇKİN KONUŞMACILAR 

kişilik uluslararası konuşmacılar arasında ise Bill Gates, Elon Musk, Muhtar Kent, Prof. Dr. Dani Rodrik, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde gibi isimler de yer alıyor. 

×××

İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'nin Paydaş Buluşmaları'nın işçi ve çiftçi paydaşlarının hazırlık toplantılarını izledim. Yüksek profilli bir katılım gözledim ve oturumlar önemli çıktılara sahne oldu. Bu çıktıları da sırası geldiğinde uzmanlar değerlendirecek. 

2023 Şubatı yaklaştıkça 2. İzmir İktisat Kongresi'nin ritmi artacak. CHP'nin ve Altılı Masa'nın gözü de kongrede olacak. İşte o yüzden Kılıçdaroğlu ve yardımcıları ile 11 Büyükşehir toplantısının gündeminde Soyer'in sunumu da vardı.