Kiralarını, faturalarını düşünmekten hevesleri kalmadı: Öğretmenlerin sorunları nasıl çözülür?

8-10 bin lira kira veren bir öğretmenden nitelikli eğitim vermesini nasıl bekleyebilirsiniz? Öğretmen faturalarını nasıl ödeyeceğini düşünüyor. Neredeyse her ay anne-babasından, arkadaşlarından borç almaya başladı. Peki öğretmenlerin sorunları nasıl çözülecek?

Son dört aylık enflasyon yüzde 28 oldu. Birleşik Kamu İş’in yaptığı araştırma, enflasyon oranı ile ilgili gerçek rakamları ortaya çıkardı. Gıda fiyatlarında nisanda bir önceki aya göre yüzde 7,1, bu yılın ilk dört aylık döneminde ise yüzde 28 oranında artış yaşandı. Gıda fiyatlarında Haziran 2020’de başlayan yükseliş eğilimi bu yıl nisan ayında da sürdü ve kesintisiz artış süresi 35 aya ulaştı. Gıda fiyatları son bir yılda ise yüzde 100,5 oranında arttı.

Ortaya çıkan bu tabloya göre, ocak ayında kamu emekçisine verilen yüzde 30’luk zam erimiş oldu. En düşük memur maaşı 10 bin 442, yeni göreve başlayan öğretmen 12 bin 200, 25 yıllık öğretmen ise 14 bin 200 lira maaş alıyor. Bu şartlarda memurların köylerde bile geçinme şansı kalmadı. En düşük kiranın 8-10 bin lira olduğu ülkemizde memur açlıkla sınanmaya başladı. 2022 aralık ayı sonunda 344 lira dolan sepet şu an 428 liraya doluyor.

ÖĞRETMENLERİN ÇALIŞMA HEVESİ KALMADI

21 yıllık AKP iktidarında eğitimin var olan sorunlarına yenileri eklendi. Sistem defalarca değiştirildi. Reform adı altında öğretim programlarından, ders kitaplarına sayısız değişiklik yapıldı. Ancak her yapılan değişiklikten sonra eğitim sistemi daha da kötüye gitti. Nitelik düştü. Çocuklarımızın sınavlardaki başarısı düştü. Öğretmenlerin çalışma hevesi kalmadı. Mobbing arttı. Yandaşlık her kapıyı açar oldu.

8-10 bin lira kira veren bir öğretmenden nitelikli eğitim vermesini nasıl bekleyebilirsiniz? Öğretmen faturalarını nasıl ödeyeceğini düşünüyor. Neredeyse her ay anne-babasından, arkadaşlarından borç almaya başladı. 2010 yılında bir maaşı ile 23 gram altın alan öğretmen şuan 11,4 gram altın alabiliyor. Hal böyle iken eğitim sisteminde başarı elde edilmesi imkansız duruma geldi.

ÖĞRETMENLERİN SORUNLARI NASIL ÇÖZÜLÜR?

Elbette eğitim sisteminde sayısız değişiklik yapılması gerekiyor. Ancak öğretmen maaşlarını düzeltmeden eğitimin niteliğinde iyileştirme beklenmemesi gerekiyor.

Peki ne yapılmalı da öğretmenlerin sorunları çözülmeli?

1. Öğretmenlerin tüm özlük haklarını içeren bir meslek kanunu yapılmalı,

2. Uzman-başöğretmenlik sistemi kaldırılacak, unvan vermeden, ayrıştırmadan 10 yılını doldurana uzman öğretmenlikteki mali hakları, 20 yılını doldurana ise başöğretmenlikte elde ettiği mali hakları verilmeli,

3. Öğretmenlerin tekrar eski saygınlığına kavuşmaları sağlanmalı. Eğitimin siyasallaşması engellenmeli ve öğretmenler üzerindeki anti demokratik uygulamalara son verilmeli. Öğretmenlere özgür çalışma ortamları hazırlanmalı.

4. Kamuda ücretli, sözleşmeli öğretmenlik ayrımına son verilmeli. Öğretmenlerin tamamı kadroya geçirilmeli.

5. Liyakat ilkesi Milli Eğitimde yeniden tesis edilmeli. Bütün yönetici atamaları bu ilkeye göre yapılmalı.

6. Öğretmen Üniversiteleri kurularak öğretmen yetiştirme sistemi tamamen değiştirilmeli.

7. Öğretmenlerin görev ve yetkilerinin devredildiği vakıf ve derneklerle yapılan bir kısım protokoller iptal edilerek, okullarda öğretmenler tek yetkili kılınmalı.

8. Tüm öğretmenlere 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde bir maaş ikramiye verilmeli.

9. Eğitim öğretime hazırlık ödeneği bir maaş tutarında ve tüm eğitim iş görenlerine verilmeli

10. Öğretmenlerin tamamına ücretsiz internet ve ulaşım hizmeti sağlanmalı.

11. Öğretmenlerin insanca yaşayabilmeleri için, aylıkları ve ek ders ücretleri günün koşullarına uygun hale getirilmeli, ek ders ücretleri maaş içine alınarak emekli aylıklarına yansıtılmalı ve tüm öğretmenlerin yoksulluk sınırı üzerinde maaş almaları sağlanmalı.

Etiketler
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Türkiye ekonomisi Enflasyon Öğretmen Borç