• BIST 106.239
  • Altın 161,321
  • Dolar 3,8713
  • Euro 4,5671
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 13 °C

Türkkan'dan istisnai kadrolar için teklif

Türkkan'dan istisnai kadrolar için teklif
MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'dan istisnai kadrolar için kanun teklifi.

MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifinin gerekçesinde; İstisnai kadrolara girişte KPSS şartının aranmaması ve bu kadrolara atanmanın ardından diğer memur kadrolarına ve diğer kurumlara naklen atanmanın mümkün olması, uygulamada bu kadroların Devlet memurluğuna giriş yolu olarak kullanılması yoluna gidilmesi sonucunu da doğurmaktadır diyen Türkkan, KPSS’ye girmeden işe alımların olduğu iddiaları sıkça dile getirilirken bu iddiaların doğru olmadığına ilişkin açıklamalar yapılsa da kuşkular giderilememekte ve istisnai memur kadrosunda görev yapan bazı isimlerin bu şekilde görevlendirildiğine dair örnekler olayı iddia olmaktan çıkarmaktadır ifadesini kullandı.

Bu kadroların memuriyete giriş yolu şeklinde kullanılmasının Devlet memurluğuna girmek için çaba sarf eden ve çeşitli zorlu sınav aşamalarından geçmek zorunda bırakılan adaylara yapılan haksızlık olarak da değerlendirilebileceğini gerekçesinde belirten MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan,

İstisnai kadrolar Devleti yönetenlerin sık kullandıkları ve faydalanabildikleri bir yöntem olması nedeniyle bu kadro istisnai kadro olmaktan çıkarılıp neredeyse normal kadro boyutuna getirilmiştir. Bu kadrolar ile ilgili değişiklik vakit kaybetmeden yapılmalı, adil bir atama ve yerleştirme sistemi benimsenmelidir. vurgusu yaptı.

İşte Türkkan’ın kanun teklifi:

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu birçok kadro ile ilgili düzenlemeyi beraberinde getirmiş ve bu kanun ile devlet kadrolarına yapılacak atamaların nasıl olacağı, hangi usullere göre yapılacağı belirlenmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait Devlet memurluğu kadrolarına ilk defa girişte; Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre merkezi yerleştirmeyle veya KPSS sonucuna göre kurumlar tarafından yapılacak sınavlarla ya da kurumlar tarafından doğrudan yapılacak sınavlarla alım yapılması hususu, ilgili yasal düzenlemelerle genel olarak benimsenmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu bazı görevleri “istisnai memurluk” olarak değerlendirilerek, bu görevlere atanacaklar hakkında diğer memurluklara girişte aranan sınav ve atama usulünün uygulanmayacağını hükme bağlamış ve bu kadrolardan diğer kadrolara geçişe ilişkin herhangi bir engel de getirmemiştir.

İstisnai kadrolara girişte KPSS şartının aranmaması ve bu kadrolara atanmanın ardından diğer memur kadrolarına ve diğer kurumlara naklen atanmanın mümkün olması, uygulamada bu kadroların Devlet memurluğuna giriş yolu olarak kullanılması yoluna gidilmesi sonucunu da doğurmaktadır.

KPSS sınav şartı olmadan girilebilen kadrolar arasında çok sayıda istisnai memur kadrosu yer almakla birlikte, özellikle Devlet memurluğuna sınavsız geçiş yolu olarak kullanıldığı iddia edilen istisnai kadrolar da yer almaktadır.

KPSS’ye girmeden işe alımların olduğu iddiaları sıkça dile getirilirken bu iddiaların doğru olmadığına ilişkin açıklamalar yapılsa da kuşkular giderilememekte ve istisnai memur kadrosunda görev yapan bazı isimlerin bu şekilde görevlendirildiğine dair örnekler olayı iddia olmaktan çıkarmaktadır.

Devlet memuru olarak kamu kurum ve kuruluşlarında görev alabilmek için çeşitli sınavlara girmek ve atanmaya yetecek düzeyde başarılı olmak gerekirken, bazı kadrolara atanmada ise sınav zorunluluğu bulunmamaktadır.

İstisnai memurluk denilen bu görevlere girişte ve görev sırasında geçerli olan ayrıcalıklar, bu kadrolara atanmalar konusunda farklı değerlendirmeler ve uygulamalar yapılmasını da beraberinde getirmekte ve sınavsız memur olma yolu şeklinde kullanılmasına da sebep olmaktadır. Bu kadroların memuriyete giriş yolu şeklinde kullanılmasını, Devlet memurluğuna girmek için çaba sarf eden ve çeşitli zorlu sınav aşamalarından geçmek zorunda bırakılan adaylara yapılan haksızlık olarak da değerlendirilebilir.

İstisnai kadrolar Devleti yönetenlerin sık kullandıkları ve faydalanabildikleri bir yöntem olması nedeniyle bu kadro istisnai kadro olmaktan çıkarılıp neredeyse normal kadro boyutuna getirilmiştir. Bu kadrolar ile ilgili değişiklik vakit kaybetmeden yapılmalı, adil bir atama ve yerleştirme sistemi benimsenmelidir.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1-Yapılan düzenleme ile İstisnai kadrolara girişte sınav şartının aranmaması ve bu kadrolara atanmanın ardından diğer memur kadrolarına ve diğer kurumlara naklen atanmanın mümkün olmasının önüne geçilecek , daha önce istisnai kadrolara sınavsız yapılan atamalarda sınav şartı getirilecektir. Bu düzenleme sayesinde istisnai kadro tanımı da kanundan çıkartılmış olacaktır.

MADDE 2- Yapılan düzenlemeyle eski adıyla istisnai kadrolara atanacak kişiler
yapılacak sınavın ardından atanacak, böylece adil bir uygulama yolu izlenmiş olacaktır.

MADDE 3-Yürürlük maddesidir.
MADDE 4-Yürütme maddesidir.

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 59.maddesinin 1.fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Madde 59–(Değişik: 30/5/1974-KHK/12; Değiştirilerek kabul: 15/5/1975-1897/1 md.)
(Değişik: 29/11/1984 - KHK - 243/8 md.) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin memurluklarına, Bakan Yardımcılıklarına,(14) Başbakan Başmüşaviri(2), (..)(3) Savunma Sanayii Müsteşarlığına ait Müsteşar,Müsteşar Yardımcısı, I.Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı ve Müşavir Avukat kadrolarına, (15) Toplu Konut (...) (4) İdaresi Başkanlığına ait Başkan, Başkan Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Uzman, Uzman Yardımcısı, Müşavir Avukat ve Şube Müdürleri (Uzman)(4), Başbakan Müşavirliklerine, Özelleştirme İdaresi Başkanlığında Başkan, Başkan Yardımcısı, Başkanlık Müşaviri, Daire Başkanı, Proje Grup Başkanı ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine(5) Başbakanlık ve Bakanlık Müşavirlikleriyle Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliklerine, Başbakanlık Basın Müşavirliğine, Türkiye İstatistik Kurumu Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine, (…)(14) Avrupa Birliği Bakanlığı Başkanlıklarına (İdari Hizmetler Başkanlığı hariç), (9)(14) Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkan Yardımcısı, Başkanlık Müşaviri, Basın Müşaviri ve Hukuk Müşaviri, (10) Gelir İdaresi Başkanlığında Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine, Bakanlar Kurulu Sekreterliğine, Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında veya kadro açıklamalar bölümünde özel nitelikli olarak gösterilen görev yerlerine, Özel Kalem Müdürlüklerine, Valiliklere, Büyükelçiliklere, Elçiliklere, Daimi Temsilciliklere, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığına, (12) dış kuruluşlarda çalışma müşavirlikleri nezdinde görevlendirilecek sendika uzmanlıklarına, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliklerine, Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri (4 adet), Diyanet İşleri Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, (11)Milli İstihbarat Teşkilatı memurluklarına, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Müşavirliklerine, Hukuk Müşavirliğine ve Genel Sekreter Sekreterliğine, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ve Başkanlık Müşavirliğine, (16) Anayasa Mahkemesi Basın Müşavirliğine,(13) yapılacak Devlet Memurluğu sınavının ardından atama yapılır.

Dışişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirlikleri ile Devlet Konservatuvarında görevlendirilecek uluslararası ün yapmış üstün yeteneklere sahip Devlet sanatçılarının, olimpiyat şampiyonluğu veya olimpik spor dallarından birinde büyükler kategorisinde birden fazla Dünya şampiyonluğu kazananlar arasından atanacak spor müşavirlerinin(6) atama ve ilerlemelerinde de bu hükümler uygulanır.(6)(7)(8)(9)(10)(12)(13)(14)(15)(16)

MADDE 2- Eski adıyla istisnai kadrolara atanacak kişiler 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 50.maddesindeki hükme tabidir.

Madde 50 – (Değişik: 29/11/1984 - KHK 243/6 md.)
Devlet kamu hizmet ve görevlerine Devlet memuru olarak atanacakların açılacak Devlet memurluğu sınavlarına girmeleri ve sınavı kazanmaları şarttır.
Sınavların yapılmasına dair usul ve esaslar ile sınava tabi tutulmadan girilebilecek hizmet ve görevler ve bunların tabi olacağı esaslar Devlet Personel Başkanlığı’nca hazırlanacak bir genel yönetmelikle düzenlenir.

MADDE 3-Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4-Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.